จำปา

 แก๊งปากซอย  พี สะเดิด  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จำปา พี สะเดิด
ทำนอง/เรียบเรียง: ยีนส์ ศิลาแลงเนื้อร้อง: พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล

Bm | Bm |Bm | Bm |

Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E |
Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E |

Bmวัสดีความรัก  สBmวัสดีความเหงาBmวัสดีความเศร้า ขอเสียBmงหน่อยBmนที่หมดความหวัง  คEmนที่นั่งใจลอยคนAท้อ คนถอย มาเถอBmะมา

ออBmกมาลืมความหลัง  ออBmกมาพังความล้าBmาปลดปล่อยเวลาที่ขาดBmหายลืBmมเรื่องแบกภาระ  ลืมEmว่าใครใจร้ายไปAต่อไม่ไหว  A F#m  ใครไม่ไหว ให้ออBmกมา

เอ้า ออกมาเต้Dน  เต้นกัน ให้มันลืมAตายอย่ามัวอาวรF#mณ์ อาลัย ให้มันเหนื่อBmยล้าเอ้า ออกมาเต้Dน  เต้นกัน ให้ลืมน้ำAตาอยากลืมก็มF#mา  มาเธอมา เต้นให้ลืมBmตาย

Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E |

ลืBmมอยากมั่งอยากมี  ลืBmมอยากดีกว่าเขาลืBmมว่าเราเคยรัก รักBmใครลืBmมว่าเคยถูกทิ้ง  ลืมEmทุกสิ่งได้ไหมลืมAเรื่องโดนทำร้าย ที่ผ่านBmมา

มีBm ยังมีพรุ่งนี้  เธอBmอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่Bmา อย่าหยุดพลังของหัBmวใจพัBmกเอาแรงสักนิด  แล้Emวค่อยคิดดีไหมพรุ่Aงนี้เป็นไงA F#m    จะเป็นไงค่อยว่าBmกัน

* |

 D  คันจำปาฮ้องไBmห้  เฮ็ดจั่งใด๋น้อหล่Bmหล่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆBmอ้ายสิขันอาสDา.. พาเจ้าให้คลาEmยเศร้า คลายเหงาคืนนี้Em สิได้บ่ สิได้Aบ่..A F#m   จำปาเอ้ยBm

* |

Bm | Bm |Bm | Bm |

Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E |
Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

** | * | * |

Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E | ( x2 ) | Bm |คอร์ดเพลง จำปา พี สะเดิด

เนื้อเพลง จำปา พี สะเดิดสวัสดีความรัก สวัสดีความเหงา สวัสดีความเศร้า ขอเสียงหน่อย คนที่หมดความหวัง คนที่นั่งใจลอย คนท้อ คนถอย มาเถอะมา ออกมาลืมความหลัง ออกมาพังความล้า มาปลดปล่อยเวลาที่ขาดหาย ลืมเรื่องแบกภาระ ลืมว่าใครใจร้าย ไปต่อไม่ไหว ใครไม่ไหว ให้ออกมา เอ้า ออกมาเต้น เต้นกัน ให้มันลืมตาย อย่ามัวอาวรณ์ อาลัย ให้มันเหนื่อยล้า เอ้า ออกมาเต้น เต้นกัน ให้ลืมน้ำตา อยากลืมก็มา มาเธอมา เต้นให้ลืมตาย ลืมอยากมั่งอยากมี ลืมอยากดีกว่าเขา ลืมว่าเราเคยรัก รักใคร ลืมว่าเคยถูกทิ้ง ลืมทุกสิ่งได้ไหม ลืมเรื่องโดนทำร้าย ที่ผ่านมา มี ยังมีพรุ่งนี้ เธออย่าพึ่งสิ้นหวัง อย่า อย่าหยุดพลังของหัวใจ พักเอาแรงสักนิด แล้วค่อยคิดดีไหม พรุ่งนี้เป็นไง จะเป็นไงค่อยว่ากัน คันจำปาฮ้องไห้ เฮ็ดจั่งใด๋น้อหล่า หล่าๆๆๆๆๆอ้ายสิขันอาสา พาเจ้าให้คลายเศร้า คลายเหงา คืนนี้ สิได้บ่ สิได้บ่ จำปาเอ้ย ( x2 )