จำปา

แก๊งปากซอย, พี สะเดิด, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จำปา - พี สะเดิด

Bm | Bm |Bm | Bm |

Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E |
Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E |

Bmวัสดีความรัก  สBmวัสดีความเหงาBmวัสดีความเศร้า ขอเสียBmงหน่อยBmนที่หมดความหวัง  คEmนที่นั่งใจลอยคนAท้อ คนถอย มาเถอBmะมา

ออBmกมาลืมความหลัง  ออBmกมาพังความล้าBmาปลดปล่อยเวลาที่ขาดBmหายลืBmมเรื่องแบกภาระ  ลืมEmว่าใครใจร้ายไปAต่อไม่ไหว  A F#m  ใครไม่ไหว ให้ออBmกมา

เอ้า ออกมาเต้Dน  เต้นกัน ให้มันลืมAตายอย่ามัวอาวรF#mณ์ อาลัย ให้มันเหนื่อBmยล้าเอ้า ออกมาเต้Dน  เต้นกัน ให้ลืมน้ำAตาอยากลืมก็มF#mา  มาเธอมา เต้นให้ลืมBmตาย

Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E |

ลืBmมอยากมั่งอยากมี  ลืBmมอยากดีกว่าเขาลืBmมว่าเราเคยรัก รักBmใครลืBmมว่าเคยถูกทิ้ง  ลืมEmทุกสิ่งได้ไหมลืมAเรื่องโดนทำร้าย ที่ผ่านBmมา

มีBm ยังมีพรุ่งนี้  เธอBmอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่Bmา อย่าหยุดพลังของหัBmวใจพัBmกเอาแรงสักนิด  แล้Emวค่อยคิดดีไหมพรุ่Aงนี้เป็นไงA F#m    จะเป็นไงค่อยว่าBmกัน

* |

 D  คันจำปาฮ้องไBmห้  เฮ็ดจั่งใด๋น้อหล่Bmหล่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆBmอ้ายสิขันอาสDา.. พาเจ้าให้คลาEmยเศร้า คลายเหงาคืนนี้Em สิได้บ่ สิได้Aบ่..A F#m   จำปาเอ้ยBm

* |

Bm | Bm |Bm | Bm |

Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E |
Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

** | * | * |

Bm | Bm |Bm | Bm C#m D E | ( x2 ) | Bm |จำปา - พี สะเดิด