ขอนไม้กับเรือ

 บ่าววี  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ บ่าววี อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: อนุชา แสงแก้วสังกัดค่าย: อาร์-สยาม

Dm C | A# C |Dm C | A# |

 Dm  โดดเดี่ยวเดียวดาCยในท้องเล Dm  ลมพัด ลมเพC ลอยมาไกล A#  เป็นแค่ขอนไม้C ไม่มีทิFศทาง..A

 Dm  ประคองตัวเอCงไปเหงา ๆ Dm  กลางคืนเหน็บหนาCวจนใจจะพัง A#  ไม่เหลือความหวัCงอะไรเลDmย..

 Dm  วันหนึ่งน้องสาCวลอยคอมา Dm  มือเจ้าไขว่คว้Cาขอนไม้เอาไว้ A#  เพียงหวังในใCจ พยุงให้Fลอย.. A

 Dm  อยากส่งให้เธCอไปถึงฝั่ง Dm  พื้นดินทางนั้Cนยังรอคอย A#  แรงเหลืออยู่น้อCย จะไปอย่าDmงไร..

 A#  หากมีเรืCอสักลำแล่Fนมา   Dm   ก็ขอA#ให้เธออย่าช้Cา ขึ้นเรือนั้นAไป

เปรียบกับพี่Dmเป็นแค่ขอนไม้Cต่อให้รัDmกเจ้ามากพียงไหCผุพังไปA# พึ่งพCาก็ได้ไม่Fนาน.. Aเปรียบกับพี่Dmเป็นแค่ขอนไม้CเกาะลอยคA#อให้เพียงข้ามวัCแต่ฝั่งฝัDmน ขอเพียCงให้เรือพาเจ้าDmไป

Dm C | Dm C |A# C | F A |
Dm C | A# C |Dm C | Dm |

 Dm  โดดเดี่ยวเดียวดาCยในท้องเล Dm  ลมพัด ลมเพC ไปตามกระแส A#  ขอนไม้อ่อนแอC จะไปไหนFไกล..A

 Dm  ไม่อยากให้จมCไปด้วยกัน A#  ไม่ยอมให้ฝันCเจ้าต้องสลาย Dm  เมื่อพี่จมหาCย ให้เจ้ายังมีDmหวัง

* | ** | ** |

Dm C | A# C |Dm C | Dm |คอร์ดเพลง ขอนไม้กับเรือ บ่าววี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง ขอนไม้กับเรือ บ่าววี อาร์ สยามโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัด ลมเพ ลอยมาไกล เป็นแค่ขอนไม้ ไม่มีทิศทาง ประคองตัวเองไปเหงาๆกลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง ไม่เหลือความหวังอะไรเลย วันหนึ่งน้องสาวลอยคอมา มือเจ้าไขว่คว้าขอนไม้เอาไว้ เพียงหวังในใจ พยุงให้ลอย อยากส่งให้เธอไปถึงฝั่ง พื้นดินทางนั้นยังรอคอย แรงเหลืออยู่น้อย จะไปอย่างไร หากมีเรือสักลำแล่นมา ก็ขอให้เธออย่าช้า ขึ้นเรือนั้นไป เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากพียงไหน ผุพังไป พึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน แต่ฝั่งฝัน ขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัด ลมเพ ไปตามกระแส ขอนไม้อ่อนแอ จะไปไหนไกล ไม่อยากให้จมไปด้วยกัน ไม่ยอมให้ฝันเจ้าต้องสลาย เมื่อพี่จมหาย ให้เจ้ายังมีหวัง