เก็บตะวัน

อิทธิ พลางกูร, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เก็บตะวัน - อิทธิ พลางกูร

C G/B | Am G/B |
C G/B | Am G/B |
C G/B | Am G/B |

C G/B | C G/B Am G |
F G | C G |

 C  เก็บตะวัG/Bนที่เคยส่องAm G/Bฟ้า.. C  เก็บเอามG/Bาเก็บไว้ในAm G/Bใจ.. C  เก็บพลัG/Bง เก็บแรงแห่งแC G/Bสง..     ยิ่งใAm Gหญ่.. F  รวมกันไว้G..ให้เป็นหนึ่งเดียC Gว..

 C  เก็บเอากาG/Bลเวลาผ่านAm G/Bเลย C  สิ่งที่เคG/Bยผิดหวังช่างAm G/Bมัน C  หนึ่งตัวตG/Bน  หนึ่งคนชีวิC G/Bต..        แสนAm Gสั้น F เจ็บแค่นั้Gน ก็คงไม่ตาC C7ย..

 F  ธรรมดาเวลาฟ้าครึ้Gม เมฆหม่น F  พายุฝGนอยู่บนฟากฟ้Am F  คงไม่นาGน ตะวันสาดแสCง.. แG/Bรง..กAm Gล้า.. F  ส่องให้ฟ้G#า..งGด..งาCม..  G

 C  หากตะวัG/Bนยังเคียงคู่Am G/Bฟ้า C  จะมัวมG/Bาสิ้นหวังทำAm G/Bไม C  เมื่อยังมีG/Bพรุ่งนี้ให้เC G/Bดิน..   เริ่มใAm Gหม่.. F  มั่นคงไว้G ดั่งเช่นตะวัC Gน..

C G/B | Am G/B |
C G/B | Am G/B |

C G/B | C G/B Am G |
F G | C C7 |

* | ** |

C G/B | Am G/B | ( Fade Out )เก็บตะวัน - อิทธิ พลางกูร