เก็บตะวัน

 อิทธิ พลางกูร  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เก็บตะวัน อิทธิ พลางกูร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสือ ธนพลสังกัดค่าย: RS

C G/B | Am G/B |
C G/B | Am G/B |
C G/B | Am G/B |

C G/B | C G/B Am G |
F G | C G |

 C  เก็บตะวัG/Bนที่เคยส่องAm G/Bฟ้า.. C  เก็บเอามG/Bาเก็บไว้ในAm G/Bใจ.. C  เก็บพลัG/Bง เก็บแรงแห่งแC G/Bสง..     ยิ่งใAm Gหญ่.. F  รวมกันไว้G..ให้เป็นหนึ่งเดียC Gว..

 C  เก็บเอากาG/Bลเวลาผ่านAm G/Bเลย C  สิ่งที่เคG/Bยผิดหวังช่างAm G/Bมัน C  หนึ่งตัวตG/Bน  หนึ่งคนชีวิC G/Bต..        แสนAm Gสั้น F เจ็บแค่นั้Gน ก็คงไม่ตาC C7ย..

 F  ธรรมดาเวลาฟ้าครึ้Gม เมฆหม่น F  พายุฝGนอยู่บนฟากฟ้Am F  คงไม่นาGน ตะวันสาดแสCง.. แG/Bรง..กAm Gล้า.. F  ส่องให้ฟ้G#า..งGด..งาCม..  G

 C  หากตะวัG/Bนยังเคียงคู่Am G/Bฟ้า C  จะมัวมG/Bาสิ้นหวังทำAm G/Bไม C  เมื่อยังมีG/Bพรุ่งนี้ให้เC G/Bดิน..   เริ่มใAm Gหม่.. F  มั่นคงไว้G ดั่งเช่นตะวัC Gน..

C G/B | Am G/B |
C G/B | Am G/B |

C G/B | C G/B Am G |
F G | C C7 |

* | ** |

C G/B | Am G/B | ( Fade Out )คอร์ดเพลง เก็บตะวัน อิทธิ พลางกูร

เนื้อเพลง เก็บตะวัน อิทธิ พลางกูรเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้า เก็บเอามาเก็บไว้ในใจ เก็บพลัง เก็บแรงแห่งแสง ยิ่งใหญ่ รวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว เก็บเอากาลเวลาผ่านเลย สิ่งที่เคยผิดหวังช่างมัน หนึ่งตัวตน หนึ่งคนชีวิต แสนสั้น เจ็บแค่นั้น ก็คงไม่ตาย ธรรมดาเวลาฟ้าครึ้ม เมฆหม่น พายุฝนอยู่บนฟากฟ้า คงไม่นาน ตะวันสาดแสง แรงกล้า ส่องให้ฟ้างดงาม หากตะวันยังเคียงคู่ฟ้า จะมัวมาสิ้นหวังทำไม เมื่อยังมีพรุ่งนี้ให้เดิน เริ่มใหม่ มั่นคงไว้ ดั่งเช่นตะวัน ( Fade Out )