คิดไม่ซื่อ

 ศร ศรศักดิ์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดไม่ซื่อ ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรศักดิ์ สวนแก้วเรียบเรียง: พลสันต์ พินิจคุณสังกัดค่าย: อาร์-เอส

G A | F#m Bm |Em A | D A |

เป็นผู้ร้าDย..ปากแข็F#mงมาก็นาBmมันทรมาGน นานวัAนยิ่งอึดอัดใจDที่ต้องทGนเก็บความจริงไว้Aภายใต้F#mหน้าตาเฉยชาBmทุกวันแบบนั้Gน.. มันทรมาAน..

อยากทำตDาม..ใจฉันF#mเองมานาBmอยากแสดGง..อากาAรทางกายไห้เห็Dว่ามีใคGรคนหนึ่งแอบรักเAธอมันเผลF#mอต้องการเธอมาBmครอบครองมันคิดGกับเธออีกแบบ..มากกว่าเป็นเพื่อนAจริง ๆ

มันคิดไม่ซื่GอกับเธAอ คิดว่าอยF#mากกอดเธBmคิดว่าอยEmาก..จูบเธAอ..เหลือเกิDน..คิดว่าอยาGกเป็นแฟAมันยิ่งคิF#mด ยิ่งแค้นตัวเอBmงทุกทีว่าทำGไม ทำไมเป็นคนแบบนี้A

กลัวว่าคิDด..แบบนี้F#m จะเสียเธBmไม่อยากเผลGอ..พลาดพลั้AงทำผิดออกไปDแต่ถ้าทGนเก็บความจริงไว้AตัวฉัF#mนจะทนได้นานBmเท่าไรจะทนGเก็บความต้องการได้นานแค่ไหA

** |

G A | F#m Bm |Em A | D A |

** | ** |

G A | F#m Bm |Em A | D A | D |คอร์ดเพลง คิดไม่ซื่อ ศร ศรศักดิ์ สวนแก้ว

เนื้อเพลง คิดไม่ซื่อ ศร ศรศักดิ์ สวนแก้วเป็นผู้ร้ายปากแข็งมาก็นาน มันทรมาน นานวันยิ่งอึดอัดใจ ที่ต้องทนเก็บความจริงไว้ ภายใต้หน้าตาเฉยชาทุกวัน แบบนั้น มันทรมาน อยากทำตามใจฉันเองมานาน อยากแสดงอาการทางกายไห้เห็น ว่ามีใครคนหนึ่งแอบรักเธอ มันเผลอต้องการเธอมาครอบครอง มันคิดกับเธออีกแบบมากกว่าเป็นเพื่อนจริงๆมันคิดไม่ซื่อกับเธอ คิดว่าอยากกอดเธอ คิดว่าอยากจูบเธอเหลือเกิน คิดว่าอยากเป็นแฟน มันยิ่งคิด ยิ่งแค้นตัวเองทุกที ว่าทำไม ทำไมเป็นคนแบบนี้ กลัวว่าคิดแบบนี้ จะเสียเธอ ไม่อยากเผลอพลาดพลั้งทำผิดออกไป แต่ถ้าทนเก็บความจริงไว้ ตัวฉันจะทนได้นานเท่าไร จะทนเก็บความต้องการได้นานแค่ไหน