เคยฮัก

 แก๊ฟฟี่ ไม่หล่อแต่อร่อย  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เคยฮัก แก๊ฟฟี่ ไม่หล่อแต่อร่อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ้ายภูมิ พงศ์พันธ์เรียบเรียง/ดนตรี: จักรี อบมา ฮุงเฮืองสตูดิโอโปรดิวเซอร์: อ้ายภูมิ พงศ์พันธ์สังกัดค่าย: ไก่โอกเร็คอร์ดติดต่องานแสดง: 0991048068

D | F#m |G | A | A |

ถ้าบ่เคยDผ่านช่วงเวลF#mเสียน้ำตBmาให้คนฮักที่ถิ่มF#mไปฮู้ว่าGเหตุการน์..คือมีF#mดกรีดใจคนบ่เคEmยเสียใจขนาAดนี้

เข้าใจดีDว่าทุกการอ้อนวอF#mจากคนใBmจสิขาด แทบขาดF#mใจฮู้ว่าGชาินี้..คงบ่F#mมีไผ๋น้ำตาที่ไหลEm ถึงบอกว่าเสียใจ Aเขาก่ะบ่ได้Dยิน

ให้เข้าใจEmเด้อว่า..คนที่เคF#mยฮักเฮาคนที่เคGยแสนดี ตอนนี้เป็นคนแสนร้าA | Aย..

คนที่ตกหลุ่มรัDก ฮักเF#mฮาตอนนี้Emเหลือเพียงฝุ่นผAคนที่เคยฮักD รักเรF#mา  ตอนี้Emเป็นเพียงอากาAเข้าใจบ่Gว่ามันยากเย็Aน บ่มีวันGที่สิเป็นไปไF#mด้ก่ะส่ำEmคนที่ตาย สิชุบชีวิF#mตได้จั่งใด๋บ่มีEmทาง.. ฮือ A(เพราะความฮักเฮาตายไปแล้ว)

G F#m | Em A ||| G F#m | Em A | |
D F#m | Bm F#m |G | A | A |

* | ** | ** |

D | F#m |G | A |A | Dmaj7 |คอร์ดเพลง เคยฮัก แก๊ฟฟี่ ไม่หล่อแต่อร่อย

เนื้อเพลง เคยฮัก แก๊ฟฟี่ ไม่หล่อแต่อร่อยถ้าบ่เคยผ่านช่วงเวลา เสียน้ำตาให้คนฮักที่ถิ่มไป ฮู้ว่าเหตุการน์คือมีดกรีดใจ คนบ่เคยเสียใจขนาดนี้ เข้าใจดีว่าทุกการอ้อนวอน จากคนใจสิขาด แทบขาดใจ ฮู้ว่าชาินี้คงบ่มีไผ๋ น้ำตาที่ไหล ถึงบอกว่าเสียใจ เขาก่ะบ่ได้ยิน ให้เข้าใจเด้อว่าคนที่เคยฮักเฮา คนที่เคยแสนดี ตอนนี้เป็นคนแสนร้าย คนที่ตกหลุ่มรัก ฮักเฮา ตอนนี้เหลือเพียงฝุ่นผง คนที่เคยฮัก รักเรา ตอนี้เป็นเพียงอากาศ เข้าใจบ่ว่ามันยากเย็น บ่มีวันที่สิเป็นไปได้ ก่ะส่ำคนที่ตาย สิชุบชีวิตได้จั่งใด๋ บ่มีทาง ฮือๆ(เพราะความฮักเฮาตายไปแล้ว)