คนเลว

 คนเลว วงศิลา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนเลว - วงศิลา

Am | G |F | E |
Am | G |F | E | E |

คนเดินหลงทาAmง ย่ำเดิน หนทาGงที่ดูเปล่าเปลี่ยวลำพังคนเดียAmว เปลี่ยวทางเหงาใจG

หลบหนีผู้คAmน ที่สับสน สังคGม ที่น่าเบื่อหน่ายคุณเคยบ้างไหAmม ต้องร้องไห้G..คนAmเดียว

ฮืF | Amอ...ฮืG | Amอ...ฮืF | Amอ...ฮืG | E | Eอ....

มีบางถ้อยคำAmที่ตอกย้ำ..หัวใจG ให้เราต้องเจ็บเจ็บเสียจAmน ต้องทนทุกข์..มาGนานความเลวครั้งเดีAmยว ได้เกี่ยวพันหัวใจGที่เคยกล้าแกร่งอาจดูแข็งแรAmง แต่บอบช้ำG..ภายAmใน..

เคFย..บ้างไหAmม..ความเลGว..มันโหดร้Amาย..ลบล้Fาง..และทำลาAmย..ความดีG..ที่เคยสร้างมE | Eา..

ดุจดังผFาสูงชัGน ที่ต้องยืนAmลำพังคนเดียวจะเหลียวมอGงหาใคร ไม่มีEสักคนพายุฝFนโหมกระหน่ำG ความดีงาAmมที่เคยติดกายต้องมลาGยหายไปE..ในความAmเลว

ฮืF | Amอ...G | Amฮ...ฮืF | Amอ...G | E | Eฮ...

F G | Am |F G | C E |
F G | E Am |F G | E | E |

* | ** | *** |

ฮืF | Amอ...ฮืG | Amอ...ฮืF | Amอ...ฮืG | Eอ....คนเลว - วงศิลา