คนรัก

 ไอน้ำ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนรัก ไอน้ำ
สังกัดค่าย: R-S

แทบหยุดหายใจD เมื่อได้ยินเธอนั้นบอF#mว่าเธอกำลังคิดออGก..ไปอยู่Aข้างนอกใจฉัDอยากรู้จริง ๆG ว่าใคAร.. คือคF#mนโชคดีคนนั้Bmคนที่ทำEm..ให้ฉันเป็นคนโชคร้Asus4 Aาย

อย่าตามระราDน ขอให้จากกันด้วยดีF#mให้เธอกับเขาได้มีG.. ชีวิตAใหม่ที่สดใสDไม่รู้จริง ๆG หรือเธAอ.. ว่าเธF#mอคือสุดใBmคนที่ฉัEmน..จะยอAมให้ทุกอย่าD

ให้ฉันหยุดหายGใจ  ฉันAยังทำให้เธF#mชาตินี้Bmไม่ให้เจEmอ  ฉันยังAรักเธอไม่จาD D7ง..ขอไปกับเขGา ถึงAเสียใจก็ไF#mม่ขัดขวBmางจะอยู่กับใคEmร ยังไงก็เป็นคนรัA | G Aก..

ก่อนไปลับตDา  แค่มีวาจาที่อยF#mาก..ขอวอนให้เธอรับฝาGก.. เก็บไว้AในใจเสมDถ้าคนโชคดีGคนนั้Aน  สักวัF#mนเขาไม่รักเธBmกลับมานEmะ  คนรักAคนนี้จะคอD

D F#m | Bm |Em | A |
G | F#m |Em A | D |

* | ** |

จะอยู่ที่ไหGน จะอยู่กับใคAร ฉันก็รักเธDอ..คอร์ดเพลง คนรัก ไอน้ำ

เนื้อเพลง คนรัก ไอน้ำแทบหยุดหายใจ เมื่อได้ยินเธอนั้นบอก ว่าเธอกำลังคิดออกไปอยู่ข้างนอกใจฉัน อยากรู้จริงๆว่าใคร คือคนโชคดีคนนั้น คนที่ทำให้ฉันเป็นคนโชคร้าย อย่าตามระราน ขอให้จากกันด้วยดี ให้เธอกับเขาได้มี ชีวิตใหม่ที่สดใส ไม่รู้จริงๆหรือเธอ ว่าเธอคือสุดใจ คนที่ฉันจะยอมให้ทุกอย่าง ให้ฉันหยุดหายใจ ฉันยังทำให้เธอ ชาตินี้ไม่ให้เจอ ฉันยังรักเธอไม่จาง ขอไปกับเขา ถึงเสียใจก็ไม่ขัดขวาง จะอยู่กับใคร ยังไงก็เป็นคนรัก ก่อนไปลับตา แค่มีวาจาที่อยาก ขอวอนให้เธอรับฝาก เก็บไว้ในใจเสมอ ถ้าคนโชคดีคนนั้น สักวันเขาไม่รักเธอ กลับมานะ คนรักคนนี้จะคอย จะอยู่ที่ไหน จะอยู่กับใคร ฉันก็รักเธอ