คนสวยใจดำ

 ไท ธนาวุฒิ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนสวยใจดำ ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุชาติ เทียนทอง

D Em | F#m G A |
D Em | F#m G |D Em A | D |

ใบหน้างาม ๆD ไม่น่าใจดำA/C#..เลยแก้วตBmดำเหมือนน้ำG..ย้อAม..ผ้Dา..ไม่เวทนEmาบ้างเลยจอF#mมขวัญ  G

เคยเขีAยน จ.มD. ส่งไปขEmอรักอยู่ทุกวัF#mกลับไม่รัGก..คนบ้านเดียวกัDไปผูกสัมพัF#mนธ์.. หนุมกรุงชื่นBmใจ

ใบหน้างาม ๆD ไม่น่าใจดำA/C#..เลยแก้วตBmใบหน้าสวGย..ล้ำA..ค่าD..แต่ใจกับหน้EmาผิดกันF#mไกล..  G

ใจดำAด้ำดำD ปล่อยผมช้ำEm คุณชื่อหัวF#mใจไม่ยอมรัGก แล้วยังหลอกใช้Dผมทำเท่าไรEm ไม่เA Dคยปราณี..

ทะเลทราGย..แห้งแล้งยังหาน้ำไDด้แต่ผมหD7าน้ำCใจ.. คนสวยสักหยดไม่Dมีมีแต่น้ำคำBm..เหยียบและย่ำผมAจนสิ้นDดีผมสุดช้ำG น้ำตาไหลDปรี่ ทำดีไม่Aเคยเห็Bmนใจ  A

คนสวยใจดำD เชิญเถิด เชิญย่ำA/C# ผมให้Bmจมคุณจะเย้Gย..หAรือ..ข่Dผมก็ยอมตรEmม ไม่จากไปไF#mหน     GจะรAอ ๆ ๆD รอคนสวEmยจนจะเห็นใF#mจะเฝ้ารัGก รักคุณเรื่อยDไปรักคุณจนตาEmย  คA Dนสวยใจดำ

G | F#m |Em A | D |

* | ** |

Em A | D |คอร์ดเพลง คนสวยใจดำ ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง คนสวยใจดำ ไท ธนาวุฒิใบหน้างามๆไม่น่าใจดำเลยแก้วตา ดำเหมือนน้ำย้อมผ้า ไม่เวทนาบ้างเลยจอมขวัญ เคยเขียน จม ส่งไปขอรักอยู่ทุกวัน กลับไม่รักคนบ้านเดียวกัน ไปผูกสัมพันธ์ หนุมกรุงชื่นใจ ใบหน้างามๆไม่น่าใจดำเลยแก้วตา ใบหน้าสวยล้ำค่า แต่ใจกับหน้าผิดกันไกล ใจดำด้ำดำ ปล่อยผมช้ำ คุณชื่อหัวใจ ไม่ยอมรัก แล้วยังหลอกใช้ ผมทำเท่าไร ไม่เคยปราณี ทะเลทรายแห้งแล้งยังหาน้ำได้ แต่ผมหาน้ำใจ คนสวยสักหยดไม่มี มีแต่น้ำคำเหยียบและย่ำผมจนสิ้นดี ผมสุดช้ำ น้ำตาไหลปรี่ ทำดีไม่เคยเห็นใจ คนสวยใจดำ เชิญเถิด เชิญย่ำ ผมให้จม คุณจะเย้ยหรือข่ม ผมก็ยอมตรม ไม่จากไปไหน จะรอๆๆรอคนสวยจนจะเห็นใจ จะเฝ้ารัก รักคุณเรื่อยไป รักคุณจนตาย คนสวยใจดำ