คนตอแหล

แว คอนวอย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนตอแหล - แว คอนวอย

F C | A# F |F C | A# F |

เขFาคงสิดี ทุก ๆ สิ่Cง ทุกอย่างจั่งได้วาA#งหัวใจของอ้ายเอาไFว้ฮัFบคนใหม่มานั่งข้างในCหัวใจเฮ็ดให้อ้าA#ยต้องนอนน้ำตาไหF

ไสA#ว่าสิแพงกัน ฮักกัA#mน จนเฒ่า จนแก่แต่ที่แAmท้ก็แค่ มาแกล้ง มาหลอก ให้อ้าDmยฮักแฮงGmด้แล้วน้องกะหนี แอบไปหนี ไปซูซีกับคนCใหม่

จ้A#า มาจ๊ะทิงจา แท้น้อ ตอนเขาCนั้นเข้ามาแอ่วชวAmนกันไปผูกแขน ซั่นกะแล่DmนนำเขาสานางคำGmฮ้าง ๆ หวาน ๆ เว้าใส่กันCจนอ้ายขี้คร้านFสิจื่อกลืA#น น้องกลืนน้ำลายเจ้าของให้อ้าCยนั้นเข้ามาแต่งเอAmาค่าดองบ่แพง ฮอดมื้อแต่Dmงแล้วเจ้ากะหนีขอให้ผีGmหักคอแหน่แหมคนตอแหCลมาส่างขี้ตั๋วกันไF | (C)ด้

เฮ็Fดคือจั่ง..คนบ่เคยCฮู้จักบ่ห่วA#ง บ่ฮัก กันแล้ว แม่นบ่FไปFนำเขาอาดหลาดCเลยหนอเมื่อ ได้พ้A#อ ได้พบ ความฮัก กับเขFน้อA#งบ่เข้ามาแคร์ บ่แล บ่มA#mา เบิ่งแยงคือมาแหนAmง มาหน่าย กันคักกะด้อ กะเดี้Dmย แท้น้องรถGmทับตายแหน่แหมคนตอแหCล มาแกล้งบ่ฮู้จักCกัน

* |

F C | A# F |F C | A# F |
A# A#m | F Dm |Gm | C |

* | ** | * |

กลืA#น น้องกลืนน้ำลายเจ้าของให้อ้าCยนั้นเข้ามาแต่งเอAmาค่าดองบ่แพง ฮอดมื้อแต่Dmงแล้วเจ้ากะหนีขอให้ผีGmหักคอแหน่แหมคนตอแหCลมาส่างขี้ตั๋วกันไFด้

ขอGmจักคำแหน่เถาะ เลิกกันเนาCะ ฮักกันเนาะคือจั่งตอนสิเข้าA# A#m | Fมา..คนตอแหล - แว คอนวอย