คราม

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คราม Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษา, อาทิวราห์ คงมาลัยทำนอง: อาทิวราห์ คงมาลัย, พูนศักดิ์ จตุระบุลเรียบเรียง: Bodyslamสังกัดค่าย: genie records

 Em  ลึกลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมน Em  ค้นไปเท่าไรก็ยิ่งสับสนCadd9   ส่วนลึกในใจคBm7น.. ใครจะรู้จริง

Em7 | Em7 |Em7 | Em7 |
Cadd9 | Cadd9 |Bm7 | Bm7 |

ทะเลEm7กว้างไกล และใครเล่าจะรู้ว่าสุดเส้นEm7ขอบฟ้า ตรงที่แผ่นน้ำเป็นประกาCadd9ลึกลงจะเจออะไรจะมีBm7สิ่งใดภายใต้แผ่นน้ำสุดไกลที่ซ่อนอยู่ Em7  ที่เธอเคยมองมันว่าดี  เธอEm7ลองมองให้ดี ๆ   ลองหยุดมองและลองคิดอีกทีCadd9   ถ้าหากทุกสิ่งที่เห็น   ถ้าหาBm7กทั้งหมดนั้นเป็นภาพลวงตา

 Em7  ทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุด Em7  สีครามหมายความเหมือนใจมนุCadd9ษย์   มันลึกเกินจะรู้Bm7

เธอจะอยู่หรือไปEm7 สักวันถ้าคนที่เธอเคยไว้ใจEm7ถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัCadd9มันไม่มีอะไรBm7สวยงามสิ่งที่อยู่ข้างในEm7หัวใจที่ใครไม่เคยหยั่งถึEm7ถ้าหากตรงนั้นมันอันตราCadd9ย..ที่สุดจะมีBm7ใครเข้าใจข้างในใจฉัน

Em7 | Em7 |Em7 | Em7 |
Cadd9 | Cadd9 |Bm7 | Bm7 |

ฟ้างดงามเพียงใEm7ด แต่อย่างไรมันก็ต้องมืดมนไม่ว่าใครEm7..ต้องมีความจริงเก็บเอาไว้อยู่ในใจของคCadd9เธอรู้ใช่ไหBm7ม โว...ความจริEm7งกับความฝันที่ยังค้นไม่เจอฉันหวั่นใจ Em7ถ้าในวันนั้นความเป็นจริงมันไปทำร้ายเธCadd9ให้เธอเสียใBm7จ โว...

* | ** |

Em7 | Em7 |Em7 | Em7 |
Cadd9 | Cadd9 |Bm7 | Bm7 |

ความลัEm7บสีคราม ไม่มีใครรู้Em7ใครเข้าใจคำตอบฉัCadd9นคือใครฟากฟ้Bm7าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย

ขอEm7เพียงใครคนหนึ่งคนนั้Em7นที่เข้าใจที่สุดฉัCadd9นคือใครและพร้Bm7อมที่จะก้าวผ่าน

** |

ความลัEm7บสีคราม ไม่มีใครรู้Em7ใครเข้าใจคำตอบฉัCadd9นคือใครฟากฟ้Bm7าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย

ขอEm7เพียงใครคนหนึ่งคนนั้Em7นที่เข้าใจที่สุดฉัCadd9นคือใครใครกันที่พร้อBm7มจะก้าวผ่าน ความจริงที่โหดร้าEm7คอร์ดเพลง คราม Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง คราม Bodyslam บอดี้สแลมลึกลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมน ค้นไปเท่าไรก็ยิ่งสับสน ส่วนลึกในใจคน ใครจะรู้จริง ทะเลกว้างไกล และใครเล่าจะรู้ว่า สุดเส้นขอบฟ้า ตรงที่แผ่นน้ำเป็นประกาย ลึกลงจะเจออะไร จะมีสิ่งใดภายใต้แผ่นน้ำสุดไกลที่ซ่อนอยู่ ที่เธอเคยมองมันว่าดี เธอลองมองให้ดีๆลองหยุดมองและลองคิดอีกที ถ้าหากทุกสิ่งที่เห็น ถ้าหากทั้งหมดนั้นเป็นภาพลวงตา ทะเลแสนไกลไม่มีสิ้นสุด สีครามหมายความเหมือนใจมนุษย์ มันลึกเกินจะรู้ เธอจะอยู่หรือไป สักวันถ้าคนที่เธอเคยไว้ใจ ถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน มันไม่มีอะไรสวยงาม สิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจที่ใครไม่เคยหยั่งถึง ถ้าหากตรงนั้นมันอันตราย ที่สุดจะมีใครเข้าใจข้างในใจฉัน ฟ้างดงามเพียงใด แต่อย่างไรมันก็ต้องมืดมน ไม่ว่าใคร ต้องมีความจริงเก็บเอาไว้อยู่ในใจของคน เธอรู้ใช่ไหม โว ความจริงกับความฝันที่ยังค้นไม่เจอ ฉันหวั่นใจ ถ้าในวันนั้นความเป็นจริงมันไปทำร้ายเธอ ให้เธอเสียใจ โว ความลับสีคราม ไม่มีใครรู้ใครเข้าใจ คำตอบฉันคือใคร ฟากฟ้าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย ขอเพียงใครคนหนึ่งคนนั้นที่เข้าใจ ที่สุดฉันคือใคร และพร้อมที่จะก้าวผ่าน ความลับสีคราม ไม่มีใครรู้ใครเข้าใจ คำตอบฉันคือใคร ฟากฟ้าทะเลมืดหม่น ความงามที่โหดร้าย ขอเพียงใครคนหนึ่งคนนั้นที่เข้าใจ ที่สุดฉันคือใคร ใครกันที่พร้อมจะก้าวผ่าน ความจริงที่โหดร้าย