ความลับในใจ

 สิบล้อ  Hugo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ความลับในใจ ฮิวโก้ สิบล้อ
เนื้อร้อง/ทำนอง: จุลจักร จักรพงษ์, สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส, เทียรี่ เมฆวัฒนาเรียบเรียง: เทียรี่ เมฆวัฒนาสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

D | A |G | D |
D | A |G | D A |

ฉันเข้าใจเธออDยู่  ฉันเข้าใจเธอดีAเพราะรู้ว่าในใจG..เธอนี้ นั้นมีDเจ้าขอAใจเขาก็มีเธDอ  ใจเธอก็มีแต่เขAใจฉันเลยต้องเศร้Gา ปวดร้าว จนฉันDต้องถอยไปA

เมื่อเห็นเธอเป็นสุDข  ตัวฉันก็สุขใจAเมื่อเธอมีเขาคอGย.. ห่วงใย ดูแDลเคียงชิดใกAล้วันไหนที่เธอเศDร้า.. กับเขาที่จากไปAวันไหนที่เธอต้อGง..ร้องไห้ จะไปDเคียงข้างเธA

มีความลัBmบที่อยู่ในใจG  มีความลัAบที่อยู่ข้างในDเป็นความลัBmบที่ยังเปิGดเผยไม่ไD Aด้..มีความลัBmบที่อยู่ในใจG เป็นความลัAบที่อยู่ข้างในDแต่ไม่รู้BmจะบอกเธGอได้อย่างไรA

สมมุติว่าเธอเลิDก  สมมุติว่าเธอลAสมมุติว่าน้ำตGา..เธอนอง..จากคนDนั้นของเธAยังหวังรอเธออDยู่  จะเฝ้ารอเรื่อยไปAก็แล้วแต่ว่าใจG..ของเธอ..จะมีDฉันหรือเปAล่า

Bm G | A D |Bm G | D A |
Bm G | A D |Bm G | A |

* | ** | ** |

ฉันรักเธD | Dอ..คอร์ดเพลง ความลับในใจ ฮิวโก้ สิบล้อ

เนื้อเพลง ความลับในใจ ฮิวโก้ สิบล้อฉันเข้าใจเธออยู่ ฉันเข้าใจเธอดี เพราะรู้ว่าในใจเธอนี้ นั้นมีเจ้าของ ใจเขาก็มีเธอ ใจเธอก็มีแต่เขา ใจฉันเลยต้องเศร้า ปวดร้าว จนฉันต้องถอยไป เมื่อเห็นเธอเป็นสุข ตัวฉันก็สุขใจ เมื่อเธอมีเขาคอย ห่วงใย ดูแลเคียงชิดใกล้ วันไหนที่เธอเศร้า กับเขาที่จากไป วันไหนที่เธอต้องร้องไห้ จะไปเคียงข้างเธอ มีความลับที่อยู่ในใจ มีความลับที่อยู่ข้างใน เป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้ มีความลับที่อยู่ในใจ เป็นความลับที่อยู่ข้างใน แต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไร สมมุติว่าเธอเลิก สมมุติว่าเธอลา สมมุติว่าน้ำตาเธอนองจากคนนั้นของเธอ ยังหวังรอเธออยู่ จะเฝ้ารอเรื่อยไป ก็แล้วแต่ว่าใจของเธอจะมีฉันหรือเปล่า ฉันรักเธอ