ความลับในใจ

สิบล้อ, Hugo, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ความลับในใจ - ฮิวโก้ สิบล้อ

D | A |G | D |
D | A |G | D A |

ฉันเข้าใจเธออDยู่  ฉันเข้าใจเธอดีAเพราะรู้ว่าในใจG..เธอนี้ นั้นมีDเจ้าขอAใจเขาก็มีเธDอ  ใจเธอก็มีแต่เขAใจฉันเลยต้องเศร้Gา ปวดร้าว จนฉันDต้องถอยไปA

เมื่อเห็นเธอเป็นสุDข  ตัวฉันก็สุขใจAเมื่อเธอมีเขาคอGย.. ห่วงใย ดูแDลเคียงชิดใกAล้วันไหนที่เธอเศDร้า.. กับเขาที่จากไปAวันไหนที่เธอต้อGง..ร้องไห้ จะไปDเคียงข้างเธA

มีความลัBmบที่อยู่ในใจG  มีความลัAบที่อยู่ข้างในDเป็นความลัBmบที่ยังเปิGดเผยไม่ไD Aด้..มีความลัBmบที่อยู่ในใจG เป็นความลัAบที่อยู่ข้างในDแต่ไม่รู้BmจะบอกเธGอได้อย่างไรA

สมมุติว่าเธอเลิDก  สมมุติว่าเธอลAสมมุติว่าน้ำตGา..เธอนอง..จากคนDนั้นของเธAยังหวังรอเธออDยู่  จะเฝ้ารอเรื่อยไปAก็แล้วแต่ว่าใจG..ของเธอ..จะมีDฉันหรือเปAล่า

Bm G | A D |Bm G | D A |
Bm G | A D |Bm G | A |

* | ** | ** |

ฉันรักเธD | Dอ..ความลับในใจ - ฮิวโก้ สิบล้อ