แล้วแต่ใจเธอ

กะลา, Num Kala, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แล้วแต่ใจเธอ NUM KALA หนุ่ม กะลา

 Cmaj7     ถ้าเธอแน่ใจแล้ว..ว่าBm7จะเลิกกับฉัน Am7     ฉันก็คงต้องยอมใช่ไหG Cmaj7     ถึงจะไม่เข้าใจ..ว่าBm7ทำไมต้องจบ Am7     แต่ก็เคารพการตัดสินGใจ

ยังเหลืAm7อ..แค่ซักนาทีหนึ่งไหBm7เพราะฉัCน..มีอะไรจะถาDม..

ฉันยังคุGยกับเธอได้ไหมยังเป็นเพื่Bm7อนได้หรือเปล่าหรือวันไหCน ถ้าฉันเหงา ฉันมาหAmาเธอได้ไหDฉันยังโทรGหาเธอได้ไหม..วันละครั้B7ง หรือน้อยกว่านั้นก็Em D Cได้แต่ถ้Bm7ามันดูCmaj7เป็นการไปรบกวนใAmก็คงDแล้วแต่ใจGเธอ

G |

 Cmaj7     ถ้าเธอถามตอนนี้ ฉันBm7ก็ยังไม่รู้Em7.. Am7     จะใช้ชีวิตยังไงต่อไปG Cmaj7     น่าจะเริ่มจากศูนย์ เริ่มBm7จากไม่เหลือEm7เธอ Am7     หัดอยู่คนเดีDยวให้ชินให้ได้G

* | ** |

D# | A# |C# | D# | D# |

ยังเหลืD#7อ..แค่ซักนาทีหนึ่งไหCm7เพราะฉัC#น..มีอะไรจะถาD#ม..

ฉันยังคุG#ยกับเธอได้ไหมยังเป็นเพื่อCm7นได้หรือเปล่าหรือวันไหC#น ถ้าฉันเหงา ฉันมาหA#mาเธอได้ไหD#ฉันยังโทG#รหาเธอได้ไหม..วันละครั้C7ง หรือน้อยกว่านั้นก็Fm D# C#ได้

แต่ถ้Cm7า..มันดูC#maj7เป็นการไปรบกวนใจA#mก็คงD#แล้วแต่ใจC#ของเธอ แล้วแต่ใจD#ของเธอFm D# C#..หาCm7ก..มันดูC#maj7เป็นการไปรบกวนใA#mก็คงD#แล้ว..แต่ใจG#เธอ..แล้วแต่ใจเธอ NUM KALA หนุ่ม กะลา