แล้วแต่ใจเธอ

 กะลา Num Kala สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แล้วแต่ใจเธอ NUM KALA หนุ่ม กะลา
เนื้อร้อง: วรัชยา พรหมสถิตทำนอง: พัฒน์ สุพรหมจักรเรียบเรียง: อิทธิพล มุกดา, ศิลปกร มณีเนตรสังกัดค่าย: genie records

 Cmaj7     ถ้าเธอแน่ใจแล้ว..ว่าBm7จะเลิกกับฉัน Am7     ฉันก็คงต้องยอมใช่ไหG Cmaj7     ถึงจะไม่เข้าใจ..ว่าBm7ทำไมต้องจบ Am7     แต่ก็เคารพการตัดสินGใจ

ยังเหลืAm7อ..แค่ซักนาทีหนึ่งไหBm7เพราะฉัCน..มีอะไรจะถาDม..

ฉันยังคุGยกับเธอได้ไหมยังเป็นเพื่Bm7อนได้หรือเปล่าหรือวันไหCน ถ้าฉันเหงา ฉันมาหAmาเธอได้ไหDฉันยังโทรGหาเธอได้ไหม..วันละครั้B7ง หรือน้อยกว่านั้นก็Em D Cได้แต่ถ้Bm7ามันดูCmaj7เป็นการไปรบกวนใAmก็คงDแล้วแต่ใจGเธอ

G |

 Cmaj7     ถ้าเธอถามตอนนี้ ฉันBm7ก็ยังไม่รู้Em7.. Am7     จะใช้ชีวิตยังไงต่อไปG Cmaj7     น่าจะเริ่มจากศูนย์ เริ่มBm7จากไม่เหลือEm7เธอ Am7     หัดอยู่คนเดีDยวให้ชินให้ได้G

* | ** |

D# | A# |C# | D# | D# |

ยังเหลืD#7อ..แค่ซักนาทีหนึ่งไหCm7เพราะฉัC#น..มีอะไรจะถาD#ม..

ฉันยังคุG#ยกับเธอได้ไหมยังเป็นเพื่อCm7นได้หรือเปล่าหรือวันไหC#น ถ้าฉันเหงา ฉันมาหA#mาเธอได้ไหD#ฉันยังโทG#รหาเธอได้ไหม..วันละครั้C7ง หรือน้อยกว่านั้นก็Fm D# C#ได้

แต่ถ้Cm7า..มันดูC#maj7เป็นการไปรบกวนใจA#mก็คงD#แล้วแต่ใจC#ของเธอ แล้วแต่ใจD#ของเธอFm D# C#..หาCm7ก..มันดูC#maj7เป็นการไปรบกวนใA#mก็คงD#แล้ว..แต่ใจG#เธอ..คอร์ดเพลง แล้วแต่ใจเธอ NUM KALA หนุ่ม กะลา

เนื้อเพลง แล้วแต่ใจเธอ NUM KALA หนุ่ม กะลา (ณพสิน แสงสุวรรณ)ถ้าเธอแน่ใจแล้วว่าจะเลิกกับฉัน ฉันก็คงต้องยอมใช่ไหม ถึงจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจบ แต่ก็เคารพการตัดสินใจ ยังเหลือแค่ซักนาทีหนึ่งไหม เพราะฉันมีอะไรจะถาม ฉันยังคุยกับเธอได้ไหม ยังเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า หรือวันไหน ถ้าฉันเหงา ฉันมาหาเธอได้ไหม ฉันยังโทรหาเธอได้ไหม วันละครั้ง หรือน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ถ้ามันดูเป็นการไปรบกวนใจ ก็คงแล้วแต่ใจเธอ ถ้าเธอถามตอนนี้ ฉันก็ยังไม่รู้ จะใช้ชีวิตยังไงต่อไป น่าจะเริ่มจากศูนย์ เริ่มจากไม่เหลือเธอ หัดอยู่คนเดียวให้ชินให้ได้ ยังเหลือแค่ซักนาทีหนึ่งไหม เพราะฉันมีอะไรจะถาม ฉันยังคุยกับเธอได้ไหม ยังเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า หรือวันไหน ถ้าฉันเหงา ฉันมาหาเธอได้ไหม ฉันยังโทรหาเธอได้ไหม วันละครั้ง หรือน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ถ้ามันดูเป็นการไปรบกวนใจ ก็คงแล้วแต่ใจของเธอ แล้วแต่ใจของเธอ หากมันดูเป็นการไปรบกวนใจ ก็คงแล้วแต่ใจเธอ