แลเล

 ทัช วรากร ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แลเล ทัช วรากร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: JPS Records

G | Bm |C | D |
Em | Bm |C D | G D |

นั่งGแลเลสุดสายBmตาเหิดCแลฟ้าแล้วเหงDาจังคิดGถึงคนเคยแอบอิBmงพิงหลังฟังCเสียงคลื่นซัดหาดทรDาย

ลมGพัดใบพร้าวไหวBmเอนแต่มัCนก็เป็นเพียงต้นDไม้มันGไม่คิดถึงใคร แล้วไม่Bmร้องไห้ไม่เดียวดาCยเหมือนคนใต้โคนพร้Dาวเศร้าใG | Gจ..

ลืมEmคนเล ลูกตังเAmก เร่หาEmปลาลืมEmหนำมุงคาแล้วหรือDไร

ไปอยู่'เทCพ ภูเก็ต เกาะหมุGย พัทยาโคราชCา หาดใหญ่ หรือเชียงใหDม่คนประนี้C นั่งเหิด แลทาGงด้วยป่วยใจคอยเทือถาAmมว่ายังรัก คิดถึงกัGนอยู่หม้ายแต่ไม่รู้Amเธอหลบมาต่อใดD (มาแลใจคนเG | Dล)

G | Bm |C | D |
G | Bm |C D | G D |

* |

คนG ๆ นี้ มีแค่เรืBmอหางยาวไม่CมีสาวเหมือนคนยังDตังเกเข้าฝั่Gงแต่ละที มีแต่แฟBmนเพื่อนเพคนตังเกCใจมันหล่อ ก็ไปเหม็Dซับ โหม่ ควน ลุG | D

นั่Gงแลเล เหงาเดียวBmดายไร้Cเรือนกายมาเบียดให้Dไออุ่นเนื้อตัวGคาวปลา เสื้อผ้าBmเหม็นฉุนกลิ่นพวงแก้CมหอมละมุDนก็หายไปG..

* | * |

Em | Bm |C D | G |G |คอร์ดเพลง แลเล ทัช วรากร

เนื้อเพลง แลเล ทัช วรากรนั่งแลเลสุดสายตา เหิดแลฟ้าแล้วเหงาจัง คิดถึงคนเคยแอบอิงพิงหลัง ฟังเสียงคลื่นซัดหาดทราย ลมพัดใบพร้าวไหวเอน แต่มันก็เป็นเพียงต้นไม้ มันไม่คิดถึงใคร แล้วไม่ร้องไห้ ไม่เดียวดายเหมือนคนใต้โคนพร้าว เศร้าใจ ลืมคนเล ลูกตังเก เร่หาปลา ลืมหนำมุงคาแล้วหรือไร ไปอยู่'เทพ ภูเก็ต เกาะหมุย พัทยา โคราชา หาดใหญ่ หรือเชียงใหม่ คนประนี้ นั่งเหิด แลทางด้วยป่วยใจ คอยเทือถามว่ายังรัก คิดถึงกันอยู่หม้าย แต่ไม่รู้เธอหลบมาต่อใด (มาแลใจคนเล) คนๆนี้ มีแค่เรือหางยาว ไม่มีสาวเหมือนคนยังตังเก เข้าฝั่งแต่ละที มีแต่แฟนเพื่อนเพ คนตังเกใจมันหล่อ ก็ไปเหม็ด ซับ โหม่ ควน ลุง นั่งแลเล เหงาเดียวดาย ไร้เรือนกายมาเบียดให้ไออุ่น เนื้อตัวคาวปลา เสื้อผ้าเหม็นฉุน กลิ่นพวงแก้มหอมละมุนก็หายไป