หลอกได้ หลอกไป

Bigass, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หลอกได้หลอกไป BIGASS บิ๊กแอส

G# D#/G | Fm D# |
G# D#/G | Fm D# |

G# D#/G | Fm D# |
G# D#/G | Fm D# |

 Fm  เจ็บก็ทนได้    D#  อยู่อย่างคนโง่ C#  ที่มันไม่รู้D# ไม่ทันเธอ Fm  อยู่กับใครบ้าง    D#  จะไม่ถามเธอ C#  ยินดีให้เธD#อโกหกกัน

ไม่รู้G#ไม่ใส่ใจ เธอG#maj7ว่าอย่างไรฉัFmนจะยอมเชื่ออย่างนั้D#

หลอกได้หลอกไG# D#/Gป..อยาFmกหลอกกันนัD#กใช่ไC# Cmหม..เอA#mาเลยถ้าเธD#อต้องกาCmหากตัวฉันต้อFmงเสียใจ ไม่สำD#คัญ

หลอกได้หลอกG# D#/Gไป..แต่Fmอย่าเพิ่งหD#นีจากC# Cmฉัน..อย่A#mาให้ความหวัD#งสุดท้าCmย จากฉันไFmปแล้วกันเพราะฉัA#mนไม่มีใคร ชีวิC#ต.. ฉัCmน.. A#m D#มี..   แต่เธอ

G# | D# |

 Fm  เจ็บก็ยอมแลก   D#   สิ่งที่มีค่า C#  ที่ใจของฉัD#นไม่เคยเจอ Fm  ให้ทำไงได้     D#   ก็มันรักเธอ C#  ไม่อยากให้เธอD#ต้องจากกัน

* | ** | *** |

Fm | D# |C# | D# |
Fm | D# |C# | D# |

** | *** |

G# | A# |

เพราะฉัA#mนไม่มีใคร ชีวิC#ต.. ฉัCmน.. A#m D#มี..   แต่เธอ

G# D#/G | Fm D# | ( x2 ) | G# |หลอกได้หลอกไป BIGASS บิ๊กแอส