หลอกได้ หลอกไป

 Big Ass  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หลอกได้หลอกไป BIGASS บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: พูนศักดิ์ จตุระบุล, อภิชาติ พรมรักษาทำนอง: เนติ ผ่องพุทธคุณเรียบเรียง: BIG ASSสังกัดค่าย: Music bugs

G# D#/G | Fm D# |
G# D#/G | Fm D# |

G# D#/G | Fm D# |
G# D#/G | Fm D# |

 Fm  เจ็บก็ทนได้    D#  อยู่อย่างคนโง่ C#  ที่มันไม่รู้D# ไม่ทันเธอ Fm  อยู่กับใครบ้าง    D#  จะไม่ถามเธอ C#  ยินดีให้เธD#อโกหกกัน

ไม่รู้G#ไม่ใส่ใจ เธอG#maj7ว่าอย่างไรฉัFmนจะยอมเชื่ออย่างนั้D#

หลอกได้หลอกไG# D#/Gป..อยาFmกหลอกกันนัD#กใช่ไC# Cmหม..เอA#mาเลยถ้าเธD#อต้องกาCmหากตัวฉันต้อFmงเสียใจ ไม่สำD#คัญ

หลอกได้หลอกG# D#/Gไป..แต่Fmอย่าเพิ่งหD#นีจากC# Cmฉัน..อย่A#mาให้ความหวัD#งสุดท้าCmย จากฉันไFmปแล้วกันเพราะฉัA#mนไม่มีใคร ชีวิC#ต.. ฉัCmน.. A#m D#มี..   แต่เธอ

G# | D# |

 Fm  เจ็บก็ยอมแลก   D#   สิ่งที่มีค่า C#  ที่ใจของฉัD#นไม่เคยเจอ Fm  ให้ทำไงได้     D#   ก็มันรักเธอ C#  ไม่อยากให้เธอD#ต้องจากกัน

* | ** | *** |

Fm | D# |C# | D# |
Fm | D# |C# | D# |

** | *** |

G# | A# |

เพราะฉัA#mนไม่มีใคร ชีวิC#ต.. ฉัCmน.. A#m D#มี..   แต่เธอ

G# D#/G | Fm D# | ( x2 ) | G# |คอร์ดเพลง หลอกได้หลอกไป BIGASS บิ๊กแอส

เนื้อเพลง หลอกได้ หลอกไป BIG ASS บิ๊ก แอสเจ็บก็ทนได้ อยู่อย่างคนโง่ ที่มันไม่รู้ ไม่ทันเธอ อยู่กับใครบ้าง จะไม่ถามเธอ ยินดีให้เธอโกหกกัน ไม่รู้ไม่ใส่ใจ เธอว่าอย่างไร ฉันจะยอมเชื่ออย่างนั้น หลอกได้หลอกไป อยากหลอกกันนักใช่ไหม เอาเลยถ้าเธอต้องการ หากตัวฉันต้องเสียใจ ไม่สำคัญ หลอกได้หลอกไป แต่อย่าเพิ่งหนีจากฉัน อย่าให้ความหวังสุดท้าย จากฉันไปแล้วกัน เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิต ฉัน มี แต่เธอ เจ็บก็ยอมแลก สิ่งที่มีค่า ที่ใจของฉันไม่เคยเจอ ให้ทำไงได้ ก็มันรักเธอ ไม่อยากให้เธอต้องจากกัน เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิต ฉัน มี แต่เธอ ( x2 )