หลงกล

 โป่ง ปฐมพงศ์  หิน เหล็ก ไฟ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หลงกล หิน เหล็ก ไฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์เรียบเรียง: นำพล ขจรพิมานมาศสังกัดค่าย: RS

E B/D# | C#m B |A B | A E |

 E  คำที่เธอบอก    G#m    คำที่เธอหลอก Am  แยกไม่ออก จะเชื่อคำไหE E  ใครก็เตือนอยู่ ว่าดูG#mเธอให้แน่ใจ   แต่หูAmตามันลาย แทบไม่รู้ตัE

เธอใช้DเพียงคำพูAดไม่กี่คำEเธอทำDให้คนใจง่าAยต้องตายใจB

หลEงกลเธอแล้G#mว ทำไงAได้..  BจะถอEนตัวแต่ใG#mจมันไม่ยอAมห่างหลEงกลเธอแล้G#mว คงต้องยอAมเธอทุกอย่าB F#m  ลองดูอีกทีB              F#m   เจ็บนี้ไม่ถึงตาB

 E  แม้จะเคยเจ็บ     G#m    แม้จะเคยผ่าน Am  ใช่จะอ่านเธอได้เข้าใจE E  เธอยังยืนยัน  อย่ามอG#mงเธอในแง่ร้าย   เธAmอไม่ใช่ใครที่น่าหวั่นกลัEว..

* | ** |

E | G#m |Am | E |
E | G#m |Am | E |

* | ** |

E B/D# | C#m B |A B | A E |คอร์ดเพลง หลงกล โป่ง หินเหล็กไฟ

เนื้อเพลง หลงกล โป่ง ปฐมพงศ์ หินเหล็กไฟคำที่เธอบอก คำที่เธอหลอก แยกไม่ออก จะเชื่อคำไหน ใครก็เตือนอยู่ ว่าดูเธอให้แน่ใจ แต่หูตามันลาย แทบไม่รู้ตัว เธอใช้เพียงคำพูดไม่กี่คำ เธอทำให้คนใจง่ายต้องตายใจ หลงกลเธอแล้ว ทำไงได้ จะถอนตัวแต่ใจมันไม่ยอมห่าง หลงกลเธอแล้ว คงต้องยอมเธอทุกอย่าง ลองดูอีกที เจ็บนี้ไม่ถึงตาย แม้จะเคยเจ็บ แม้จะเคยผ่าน ใช่จะอ่านเธอได้เข้าใจ เธอยังยืนยัน อย่ามองเธอในแง่ร้าย เธอไม่ใช่ใครที่น่าหวั่นกลัว