หลงกล

 หิน เหล็ก ไฟ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลงกล หิน เหล็ก ไฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์เรียบเรียง: นำพล ขจรพิมานมาศสังกัดค่าย: RS

E B/D# | C#m B |A B | A E |

 E  คำที่เธอบอก    G#m    คำที่เธอหลอก Am  แยกไม่ออก จะเชื่อคำไหE E  ใครก็เตือนอยู่ ว่าดูG#mเธอให้แน่ใจ   แต่หูAmตามันลาย แทบไม่รู้ตัE

เธอใช้DเพียงคำพูAดไม่กี่คำEเธอทำDให้คนใจง่าAยต้องตายใจB

หลEงกลเธอแล้G#mว ทำไงAได้..  BจะถอEนตัวแต่ใG#mจมันไม่ยอAมห่างหลEงกลเธอแล้G#mว คงต้องยอAมเธอทุกอย่าB F#m  ลองดูอีกทีB              F#m   เจ็บนี้ไม่ถึงตาB

 E  แม้จะเคยเจ็บ     G#m    แม้จะเคยผ่าน Am  ใช่จะอ่านเธอได้เข้าใจE E  เธอยังยืนยัน  อย่ามอG#mงเธอในแง่ร้าย   เธAmอไม่ใช่ใครที่น่าหวั่นกลัEว..

* | ** |

E | G#m |Am | E |
E | G#m |Am | E |

* | ** |

E B/D# | C#m B |A B | A E |คอร์ดเพลง หลงกล หินเหล็กไฟ

เนื้อเพลง หลงกล หินเหล็กไฟคำที่เธอบอก คำที่เธอหลอก แยกไม่ออก จะเชื่อคำไหน ใครก็เตือนอยู่ ว่าดูเธอให้แน่ใจ แต่หูตามันลาย แทบไม่รู้ตัว เธอใช้เพียงคำพูดไม่กี่คำ เธอทำให้คนใจง่ายต้องตายใจ หลงกลเธอแล้ว ทำไงได้ จะถอนตัวแต่ใจมันไม่ยอมห่าง หลงกลเธอแล้ว คงต้องยอมเธอทุกอย่าง ลองดูอีกที เจ็บนี้ไม่ถึงตาย แม้จะเคยเจ็บ แม้จะเคยผ่าน ใช่จะอ่านเธอได้เข้าใจ เธอยังยืนยัน อย่ามองเธอในแง่ร้าย เธอไม่ใช่ใครที่น่าหวั่นกลัว