ลูกชายหล้า

 วงศิลา  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลูกชายหล้า วงศิลา

Em D | C |Em D | C |

Em D | C |Em D | C D |

 Em  วันนี้น้ำตDาเฮานอง  C หน้าตาเธอยิ้มDสดใส Em  คือสิถืกใจD ชายคนใหCม่ เฮ็ดให้เจ้Dาได้ทุกอย่าง Em  ฮู้บ่เขาเสือDผู้หญิง  C ฮักไผบ่จริDงกะซ่าง Em  เจ้าบ่เคยถาDม ขอแค่เขCาซื้อหยังให้Dกะพอใจ

Em D | C D |

 Em  เฮ็ดกันคักหนDอคำแพง  C  ขี่ใส่ใจกันDคักแน Em  ฮักไผบ่แท้D เฮาสิบอCกอีแม่Dว่าจั่งใด๋ Em  แม่ผู้สาวผมDจากลา  C ฮักเดียวกลายเป็Dนหลายใจ Em  แม่นั่งเสียใจD แอบฮ้องไห้C ย้อนฮักDลูกซายหล่า

Em D | C D |

มีวาสนCาแท้น้อคำแพงDได้ขี่รถคันใหEm D | C Dม่..ถิ่มมอเตอร์ไซCค์ของแDม่..

ผู้สาวตอแหEmล มาขี้Dใส่ใจกันคักEmแหน่ฮักไผDกะบ่แEmท้ เอาเขาบ้านใด๋DมาเหยียบซาCนดัง  Dผู้สาวขี้ตั๋Emว มายั่Dวให้เฮาฮักกัEmสุดท้าDยเธอได้ฝัCง..ใจฉัDน ไปกับเข(Em)

Em D | C D |Em D | C D |

 Em  ย้อนแม่เห็นน้ำDตาเฮา C  ลูกชายเป็นทุDกข์สาวเฮ็ด Em  แม่บอกลูกเจ็Dบ แม่กะเจ็C   พร้อมปลอบใจDลูกบ่ห่าง

 Em  ผู้สาวคนใด๋Dใจดำ  C ถิ่มลูกซายหล่Dาแม่ถาม Em  บอกแม่สาวงาDม..เปลี่ยนเป็นมาC   เพราะเขาเห็Dนค่าของเงิน..

Em D | C D |

* | ** |

Em D | C D |
Em D | C D |

Em | B7 |Am | Em |

 Em  ลูกซายหล่าของแDม่ มื้อนี้ได้อกหัก C  มื้อนี้เสียความฮัDก..ให้แก่บ่าวบ้านใด๋ Em  นั่งกระบะวีโก้Dมาฮับเจ้าไป C  ส่างมาขี้ใส่ใจDลูกซายหล่าของแม่

 Em  ส่วมมีขี้ กะบ่ขี้D ส่างมาเฮ็ดกันคัก C  เสียใจในความฮัDก ที่เฮาเคยฮักแท้ Em  เบิดดสภาพใจสลาDยแล้วลูกซายแม่ C  มาซังคักซังแหDน่..ผู้สาวขี้ตั๋ว

Em D | C D |Em D | C D |

** |

สุดท้าDยเธอได้ฝัCง..ใจฉัDน ไปกับเขา

Em D | C D | ( x4 )คอร์ดเพลง ลูกชายหล่า วงศิลา

เนื้อเพลง ลูกชายหล้า วงศิลาวันนี้น้ำตาเฮานอง หน้าตาเธอยิ้มสดใส คือสิถืกใจ ชายคนใหม่ เฮ็ดให้เจ้าได้ทุกอย่าง ฮู้บ่เขาเสือผู้หญิง ฮักไผบ่จริงกะซ่าง เจ้าบ่เคยถาม ขอแค่เขาซื้อหยังให้กะพอใจ เฮ็ดกันคักหนอคำแพง ขี่ใส่ใจกันคักแน ฮักไผบ่แท้ เฮาสิบอกอีแม่ว่าจั่งใด๋ แม่ผู้สาวผมจากลา ฮักเดียวกลายเป็นหลายใจ แม่นั่งเสียใจ แอบฮ้องไห้ ย้อนฮักลูกซายหล่า มีวาสนาแท้น้อคำแพง ได้ขี่รถคันใหม่ ถิ่มมอเตอร์ไซค์ของแม่ ผู้สาวตอแหล มาขี้ใส่ใจกันคักแหน่ ฮักไผกะบ่แท้ เอาเขาบ้านใด๋มาเหยียบซานดัง ผู้สาวขี้ตั๋ว มายั่วให้เฮาฮักกัน สุดท้ายเธอได้ฝังใจฉัน ไปกับเขา ย้อนแม่เห็นน้ำตาเฮา ลูกชายเป็นทุกข์สาวเฮ็ด แม่บอกลูกเจ็บ แม่กะเจ็บ พร้อมปลอบใจลูกบ่ห่าง ผู้สาวคนใด๋ใจดำ ถิ่มลูกซายหล่าแม่ถาม บอกแม่สาวงามเปลี่ยนเป็นมาร เพราะเขาเห็นค่าของเงิน ลูกซายหล่าของแม่ มื้อนี้ได้อกหัก มื้อนี้เสียความฮักให้แก่บ่าวบ้านใด๋ นั่งกระบะวีโก้มาฮับเจ้าไป ส่างมาขี้ใส่ใจลูกซายหล่าของแม่ ส่วมมีขี้ กะบ่ขี้ ส่างมาเฮ็ดกันคัก เสียใจในความฮัก ที่เฮาเคยฮักแท้ เบิดดสภาพใจสลายแล้วลูกซายแม่ มาซังคักซังแหน่ผู้สาวขี้ตั๋ว สุดท้ายเธอได้ฝังใจฉัน ไปกับเขา ( x4 )