วังวน (LOOP)

วังวนONEONE สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

วังวน ONEONE

เพราะมีความรัEก..ฉันเลEยเป็นคนที่อ่อนBแอ..  Bต้องพบกับความพ่ายแพ้E..ที่วนEเวียนซ้ำอย่างทุกBข์ทน..  B/A#

ทุกครั้งมันคอยตอกE | Eย้ำ..เจ็บแล้วไม่จำไม่ใช่B/D#คน..       B/D#ถ้าต้องการหลุดจาC#mกวังวน..ต้องไม่C#mยอมทนอยู่อย่างF#sus4 | F#นี้..

จะเลิกเอาใจไปรักBคนที่ไม่รักเรBจะเลิกเอาใจไปทิ้G#mง ให้เจ็บ ให้ปวG#mดร้าวเพราะทำดีเท่าไหEร่ ก็ได้เพียงความว่างเปC#mล่าถ้าหากทุ่มเทให้คนF#ที่ไม่มีหัวใจF#

จะต้องเป็นคนเข้มแข็Bงต่อจากนี้ไปBจะเลิกเป็นคF#/A#นอ่อนไหG#mวให้คนที่ทำร้ายG#mกันแต่คิดจะลืมเท่าไหEร่ กลับไม่เคยลืมสักวัC#mมันไม่เข้าใจทำF#sus4 | F#ไม..สุดท้ายก็ยังไปรั(B | B)กเธอ..

เพราะว่าเธอคนนี้E..ที่มีEให้เพียงความผิดBหวัง.. Bเคยเสียน้ำตากี่ครั้Eง..หัวใจEก็ยังให้อภัB | F#/A#ย..

ทุกครั้งมันเป็นคำถาE | Eม..เจ็บนี้จะนานถึงเมื่B/D#อไหร่..     B/D#ถ้าไม่ยอมตัดขาC#mดเธอไป..ต้องเจ็C#mบวนไปEอยู่อย่าF#sus4 | F#งนี้..

* | ** |

G#m | C#7 |Em | B |
C#/F | E |C#m | F# |

* | ** |วังวน ONEONE