Love Message (OST.รักฉุดใจนายฉุกเฉิน)

 ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ รักฉุดใจนายฉุกเฉิน สกาย วงศ์รวี Cover Love Message Love Message (OST.รักฉุดใจนายฉุกเฉิน) สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Love Message - ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, สกาย วงศ์รวี

C G/B | Am G |F Em | Dm G |

ก่อCนอาจจะคิG/Bด อาจจะคิAmด คำว่ารักGคงไม่สำคัFเท่ากับใEmจ เท่ากับใDmจ ใจที่เรGามีกันและกัCอย่าโกรธเลG/Bย อย่าโกรธเลAmย ที่ตัวฉัGนไม่ได้บอกไFอาจจะลืEmม อาจจะเลืDmอน

ทำให้เธอGต้องไปแอบน้อCยใจบ่อF DmและอาจจะคิGดว่าเราไม่เคCยรักกัF Gน..   อยากให้รู้..

ฉันCเคยบอกว่ารัก..กับเธG/BอหรือยัAmให้Fฉันบอกให้ฟังได้ไหGแค่ขอCได้บอกว่าฉัน..ผูกพัG/BนเพียงไหAmก่อFนจะไกลกัน อยากบอFmกให้เธอฟัง..Gว่ารักเธอ..

C G/B | Am G |F Em | Dm G |

อาCจจะดูช้G/Bา อาจดูช้Amา แต่ว่าคGงจะไม่สายไFที่บอกเธEmอ..ในวันนี้Dm  วันที่เราGต้องไกลห่างกัCอย่าห่วงเลG/Bย อย่าห่วงเลAmคำว่ารัGกไม่กลัวเส้นทFางหากวันไหEmน ที่เธอเหDmงา

ไม่ต้องกลัGวว่าไม่ได้คิCดถึงกัF Dmจะส่งความรัGกที่มีให้ไปCทุกวัF Gน..   อยากให้รู้..

* |

C | G/B Am |F | G |
C | G/B Am |F | Fm | G |

 C อาจจะดูช้G/Bา อาจดูช้Amา แต่ว่าGคงจะไม่สายไF  ที่บอกเธEmอ..ในวันนี้Dm  วันที่เราGต้องไกลห่างกัGน  อยากให้รู้..

* |

C G/B | Am G |F Em | Dm G |C |Love Message - ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, สกาย วงศ์รวี