ลืมไปก่อน

 แสตมป์ อภิวัชร์ Buddha Bless สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลืมไปก่อน Buddha Bless Ft. เกรียนPeace
สังกัดค่าย: GMM Grammy

F#m7 G#m7 | C#m7 |
F#m7 G#m7 | C#m7 |

 F#m7  วันที่เธอได้บอกG#m7ลา วันที่เธอได้บอกC#m7มา   ว่าถึงเวลาต้องไป F#m7  มันยังไม่ทันเตรียG#m7มตัว ยังไม่ทันได้เตรียมC#m7ใจ   ชีวิตที่ไม่มีเธอ F#m7  อยากจะหยุด อยากจะฉุG#m7ดรั้งเธอเอาC#m7ไว้   แต่เข้Bm7าใจและรักF#m7เธอ เลยต้อBงยอมปล่อยเธอไป

 F#m7  มันลำบากลำG#m7บน ทุกข์ทนแทบไม่C#m7ไหว   ห้ามใจไม่ให้พบเจอ F#m7  อดตาหลับ ขับG#m7ตานอน มันยังคงละC#m7เมอ   คิดถึงเธอทุกคืน F#m7  ใจมันหายทุกครั้G#m7งที่รู้ว่า   มัC#m7นคือเรื่องBm7จริงตอนฉันF#m7ตื่น  ทนBแทบไม่ไหว

 Asus2  มีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอAm7ให้เธอจำ F#m7  และเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอBให้เธอทำ

คือลืAม ลืมฉัBน ลืมไปก่อG#m7น  ได้ไหC#m7ม ลืมไปก่อF#m7ทำเหมือBนว่าเราไม่เคEยได้พบกันเพรAาะ..อยากขอBลองดูใหG#m7ม่รู้แล้C#m7วเธอชอบผู้ชาF#m7ยแบบไหนจะได้Bหลงรักฉันใหม่ (อีกครั้ง)

F#m7 G#m7 | C#m7 |
F#m7 G#m7 | C#m7 |

 F#m7  ยังจำเรื่องราG#m7วดี ๆ ที่เรามีให้แก่C#m7กัน   เหมือนฝันช่างประทับใจ F#m7  ฉันจะจำทุกเG#m7ม็ดจะเก็บทุกอณูC#m7ไว้   ไม่มีวันลืมเธอ F#m7  ยิ่งรู้ว่าเธอยังรัG#m7ก และยังเป็นห่C#m7วงกัน   มันทำBm7ให้ฉันเพ้อF#m7เจ้อ  ทนBแทบไม่ไหว

* | ** |

โปรดลืAม ลืมฉัBน ลืมไปก่อG#m7น  ได้ไหC#m7ม ลืมไปก่อF#m7ทำเหมือBนว่าเราไม่เคEยได้พบกันแต่A.. ตอนนี้Bฉันเข้าใจG#m7รู้แล้C#m7วเธอชอบผู้ชาF#m7ยแบบไหนฉันคงเป็G#m7นไม่ไหว แม้ต้องกาAm7รแค่ไหนโดยBเฉพาะผู้ชายอย่างฉัน

F#m7 G#m7 | C#m7 | ( x2 )คอร์ดเพลง ลืมไปก่อน Buddha Bless Ft. เกรียนPeace

เนื้อเพลง ลืมไปก่อน Buddha Bless Ft. เกรียนPeaceวันที่เธอได้บอกลา วันที่เธอได้บอกมา ว่าถึงเวลาต้องไป มันยังไม่ทันเตรียมตัว ยังไม่ทันได้เตรียมใจ ชีวิตที่ไม่มีเธอ อยากจะหยุด อยากจะฉุดรั้งเธอเอาไว้ แต่เข้าใจและรักเธอ เลยต้องยอมปล่อยเธอไป มันลำบากลำบน ทุกข์ทนแทบไม่ไหว ห้ามใจไม่ให้พบเจอ อดตาหลับ ขับตานอน มันยังคงละเมอ คิดถึงเธอทุกคืน ใจมันหายทุกครั้งที่รู้ว่า มันคือเรื่องจริงตอนฉันตื่น ทนแทบไม่ไหว มีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำ และเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำ คือลืม ลืมฉัน ลืมไปก่อน ได้ไหม ลืมไปก่อน ทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกัน เพราะอยากขอลองดูใหม่ รู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหน จะได้หลงรักฉันใหม่ (อีกครั้ง) ยังจำเรื่องราวดีๆที่เรามีให้แก่กัน เหมือนฝันช่างประทับใจ ฉันจะจำทุกเม็ดจะเก็บทุกอณูไว้ ไม่มีวันลืมเธอ ยิ่งรู้ว่าเธอยังรัก และยังเป็นห่วงกัน มันทำให้ฉันเพ้อเจ้อ ทนแทบไม่ไหว โปรดลืม ลืมฉัน ลืมไปก่อน ได้ไหม ลืมไปก่อน ทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกัน แต่ ตอนนี้ฉันเข้าใจ รู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหน ฉันคงเป็นไม่ไหว แม้ต้องการแค่ไหน โดยเฉพาะผู้ชายอย่างฉัน ( x2 )