แมลงเม่าเหงาใจ

  บ่าววี   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แมลงเม่าเหงาใจ บ่าววี อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัครวัฒน์ โชติอมรพันธุ์สังกัดค่าย: อาร์-สยาม

Am | F |Dm | G E |
Am | F |Dm G | Am |

 Am  นึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ เรื่องแมงเม่Fาบินเข้ากองไฟ   ยังถาDmมตัวเอง มันคิดอย่างไง ก็รู้Gทั้งรู้ไฟจะเผE

แต่วันนี้Amได้รู้ซึ้งถึงในใจ  ความจริFงที่แท้มันคงเหงาแค่ลมพัดDmเบา ๆ เหน็บหนาGวใจมันสลาAm

 Am  ครั้นเห็นแสงไฟสว่าง ก็แค่หวัFงเพียงช่วยบรรเทา   ปีกล้Dmาระบม ใจก็ซึมเซา อุ่นไอGคงทำให้มันหาE

แต่พอเห็Amนแสงวาววับพลันสว่างความเหงFาก็หายไปกับไฟปล่อยให้เผาDmจนตาย ไม่เคGยเสียดายวิญญาAm

 Dm  เธอเอ๋Emย เธอก็เหมือนAmไฟพี่เป็นเพีDmยงแมงเม่าเหงาใEmจะตาFย ขอได้รักเธDmอแค่เท่านั้G

ก็รู้Amทั้งรู้ว่าไฟมันร้อนแต่ยัFงจะยอมลองเล่นกับไฟบินเข้าไDmป คิดเพียงปีกที่ติดไฟGนั้นมันสวยงาEไม่เคAmยเกรงกลัวความร้อนของไฟแค่เพียFงอยากทำอย่างใจต้องการความหวัDmงที่รอมานาGน คือการบินเข้าAmกองไฟ      (Am)

 Am  นึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ เรื่องแมงเม่Fาบินเข้าใจเธอ   เพียงเสี้Dmยวนาทีที่หลงละเมอ   ถูกเธGอเผาผลาญไปกับไฟE

แต่ยังน้อAmยก็รู้ถึงความอบอุ่นก่อนใจFของพี่จะสลายแมงเม่Dmาเดียวดาย ก่อนตาGยก็ยังได้ลอง

Am | F |Dm | G E |
Am | F |Dm G | Am |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง แมงเม่าเหงาใจ บ่าววี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง แมลงเม่าเหงาใจ บ่าววี อาร์ สยามนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องแมงเม่าบินเข้ากองไฟ ยังถามตัวเอง มันคิดอย่างไง ก็รู้ทั้งรู้ไฟจะเผา แต่วันนี้ได้รู้ซึ้งถึงในใจ ความจริงที่แท้มันคงเหงา แค่ลมพัดเบาๆเหน็บหนาวใจมันสลาย ครั้นเห็นแสงไฟสว่าง ก็แค่หวังเพียงช่วยบรรเทา ปีกล้าระบม ใจก็ซึมเซา อุ่นไอคงทำให้มันหาย แต่พอเห็นแสงวาววับพลันสว่าง ความเหงาก็หายไปกับไฟ ปล่อยให้เผาจนตาย ไม่เคยเสียดายวิญญาณ เธอเอ๋ย เธอก็เหมือนไฟ พี่เป็นเพียงแมงเม่าเหงาใจ จะตาย ขอได้รักเธอแค่เท่านั้น ก็รู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อน แต่ยังจะยอมลองเล่นกับไฟ บินเข้าไป คิดเพียงปีกที่ติดไฟนั้นมันสวยงาม ไม่เคยเกรงกลัวความร้อนของไฟ แค่เพียงอยากทำอย่างใจต้องการ ความหวังที่รอมานาน คือการบินเข้ากองไฟ นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องแมงเม่าบินเข้าใจเธอ เพียงเสี้ยวนาทีที่หลงละเมอ ถูกเธอเผาผลาญไปกับไฟ แต่ยังน้อยก็รู้ถึงความอบอุ่น ก่อนใจของพี่จะสลาย แมงเม่าเดียวดาย ก่อนตายก็ยังได้ลอง