ไม่ใช่เขา

PARATA, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่ใช่เขา PARATA ภารต้า

C# | G# |A#m | F# |
C# | G# |A#m | F# |

รู้C#.. ว่าเธอกลัวการเริ่มต้นG#ใหม่รู้A#m.. ว่าเธอเคยผ่านอะไรF#มา

เธอเคยรัA#mกเขาหมดทั้งใจ และเขG#าก็ทิ้งเธอไปเธอมีแผF#ลในใจ ไม่ให้ใครเข้าG# | G#มา..

(แต่)ฉันไม่ใช่เขC#า  ฉันไม่ทำให้เธอG#เสียใจไม่ทำร้าA#mย ให้เธอต้องมีF#น้ำตาไม่มีวัC#น..ที่จะโยนทิ้ง คำG#สัญญาให้โอกาสฉันA#mสักครั้ง..เถอะF# | (F#m)นะ..

C# | G# |A#m | F# |

รู้C#.. เธอกลัวจะเป็นเหมือนครั้งG#เก่ารู้A#m.. เธอเจ็บกับเขามาเท่าF#ไร

* | ** |

มองตA#mา แล้วเธอจะเห็นรักที่ฉันG#มีให้ฉันได้ทำให้เธอได้รู้A#mสักครั้งก็ยังดีF#ให้ฉันลA#mบเรื่องราวร้าย ๆ ที่เธอมีG#

C# | G# |F# | C# G#/C |
A#m | G# |F# | G# |

** | ** | ** |

จะดูแลเธออย่างดี

C# | G# | A#m | F# | C# |ไม่ใช่เขา PARATA ภารต้า