ไม่หัวซา

 เพชร สหรัตน์ ไม่หัวซา สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่หัวซา - เพชร สหรัตน์

D |

123ถ้าใครมีแฟGนแล้วเขาไม่ ก็ปล่อยมันไปซักพักเดี๋ยวรักใหDม่ก็เข้ามา อย่าไปแคร์ไอ้แฟนเก่าที่มองเรEmาเหมือนหมา แท้จริงกูเป็นเทวดาแค่มึงมอCงไม่เห็นค่ากูอยากบอDกว่าไม่หัวซา ถึงมึงGจะลาไป  D

กะบ่เป็นหยัGง คั่นมันสิพังกะมห้มันพังลงไEmไผสิเป็นสิตาGย กะให้พัง กะให้มันตายในมื้Emอนี้ที่ผ่านมากะเฮ็ดดีG ฮักมาหลายปีแต่บ่มีหยังคืบหน้Emจอบแม่งแต่สิป๋Gา เอะอะกะว่าแต่กูบ่Em Dดี

ดูถูกสัมปะปิG ชีวิตบ่ดีบ่มีหยังเหมือนใคEmซักซ่งในกะกูG คิดเบิ่งแหน่ดู๋ว่ากูเฮ็ดนำส่ำใEmด๋เหตุผลคนสิไGป สร้างเขื่อนกั้นหัวใจกะบ่อEmยู่

ตบหูCให้ฮู้เขาบ่ฮัก เขBmามาทำให้เสียหลักเฮ็ดดีCนำเขาบักคัก สุดท้าย บ่ฮัDก บ่ฮัก พะนะ

เขาบ่ฮักกะอย่Cา เขาสิถิ่มกะอย่Bmเฮาสิบ่หัวซAmา สิถือว่Dาเฮ็ดดีที่สุดGแล้วอยากสิจบกะจบC คั่นบ่เลิกมันคBmงบ่แล้Emทำดีที่Amสุดแล้ว ถ้ายังอยากเลิกDกัน เชิ(Em)

Em | C |Bm | Am | D |

คนCมันวางแผนสิไปDสิเนี่ยว สิรั้ง จั่งใBmด๋ ฮักสิตาย กะบ่Emอยู่ได้แต่มอCงเขาเดินจากไป ด้วยหัวใBmจที่หดหู่บอกตัวเอCงให้รู้และทำใจD..ว่าไม่ต้องหัวซG

** | ** |

G | D |Em | C D |

 G    ไม่Dต้องหัวซGไม่หัวซา - เพชร สหรัตน์