ไม่หัวซา

 เพชร สหรัตน์  สตริง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่หัวซา เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: บ๊อบบี้ 3.50ติดต่องานแสดง: ‭0870327548‬, 0817111059

D |

123ถ้าใครมีแฟGนแล้วเขาไม่ ก็ปล่อยมันไปซักพักเดี๋ยวรักใหDม่ก็เข้ามา อย่าไปแคร์ไอ้แฟนเก่าที่มองเรEmาเหมือนหมา แท้จริงกูเป็นเทวดาแค่มึงมอCงไม่เห็นค่ากูอยากบอDกว่าไม่หัวซา ถึงมึงGจะลาไป  D

กะบ่เป็นหยัGง คั่นมันสิพังกะมห้มันพังลงไEmไผสิเป็นสิตาGย กะให้พัง กะให้มันตายในมื้Emอนี้ที่ผ่านมากะเฮ็ดดีG ฮักมาหลายปีแต่บ่มีหยังคืบหน้Emจอบแม่งแต่สิป๋Gา เอะอะกะว่าแต่กูบ่Em Dดี

ดูถูกสัมปะปิG ชีวิตบ่ดีบ่มีหยังเหมือนใคEmซักซ่งในกะกูG คิดเบิ่งแหน่ดู๋ว่ากูเฮ็ดนำส่ำใEmด๋เหตุผลคนสิไGป สร้างเขื่อนกั้นหัวใจกะบ่อEmยู่

ตบหูCให้ฮู้เขาบ่ฮัก เขBmามาทำให้เสียหลักเฮ็ดดีCนำเขาบักคัก สุดท้าย บ่ฮัDก บ่ฮัก พะนะ

เขาบ่ฮักกะอย่Cา เขาสิถิ่มกะอย่Bmเฮาสิบ่หัวซAmา สิถือว่Dาเฮ็ดดีที่สุดGแล้วอยากสิจบกะจบC คั่นบ่เลิกมันคBmงบ่แล้Emทำดีที่Amสุดแล้ว ถ้ายังอยากเลิกDกัน เชิ(Em)

Em | C |Bm | Am | D |

คนCมันวางแผนสิไปDสิเนี่ยว สิรั้ง จั่งใBmด๋ ฮักสิตาย กะบ่Emอยู่ได้แต่มอCงเขาเดินจากไป ด้วยหัวใBmจที่หดหู่บอกตัวเอCงให้รู้และทำใจD..ว่าไม่ต้องหัวซG

** | ** |

G | D |Em | C D |

 G    ไม่Dต้องหัวซGคอร์ดเพลง ไม่หัวซา เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง ไม่หัวซา เพชร สหรัตน์123 ถ้าใครมีแฟนแล้วเขาไม่ ก็ปล่อยมันไปซักพัก เดี๋ยวรักใหม่ก็เข้ามา อย่าไปแคร์ไอ้แฟนเก่า ที่มองเราเหมือนหมา แท้จริงกูเป็นเทวดา แค่มึงมองไม่เห็นค่า กูอยากบอกว่าไม่หัวซา ถึงมึงจะลาไป กะบ่เป็นหยัง คั่นมันสิพังกะมห้มันพังลงไป ไผสิเป็นสิตาย กะให้พัง กะให้มันตายในมื้อนี้ ที่ผ่านมากะเฮ็ดดี ฮักมาหลายปีแต่บ่มีหยังคืบหน้า จอบแม่งแต่สิป๋า เอะอะกะว่าแต่กูบ่ดี ดูถูกสัมปะปิ ชีวิตบ่ดีบ่มีหยังเหมือนใคร ซักซ่งในกะกู คิดเบิ่งแหน่ดู๋ว่ากูเฮ็ดนำส่ำใด๋ เหตุผลคนสิไป สร้างเขื่อนกั้นหัวใจกะบ่อยู่ ตบหูให้ฮู้เขาบ่ฮัก เขามาทำให้เสียหลัก เฮ็ดดีนำเขาบักคัก สุดท้าย บ่ฮัก บ่ฮัก พะนะ เขาบ่ฮักกะอย่า เขาสิถิ่มกะอย่า เฮาสิบ่หัวซา สิถือว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้ว อยากสิจบกะจบ คั่นบ่เลิกมันคงบ่แล้ว ทำดีที่สุดแล้ว ถ้ายังอยากเลิกกัน เชิญ คนมันวางแผนสิไป สิเนี่ยว สิรั้ง จั่งใด๋ ฮักสิตาย กะบ่อยู่ ได้แต่มองเขาเดินจากไป ด้วยหัวใจที่หดหู่ บอกตัวเองให้รู้และทำใจว่าไม่ต้องหัวซา ไม่ต้องหัวซา