ไม่มีปาฏิหาริย์

 กะลา Num Kala สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีปาฏิหาริย์ NUM KALA หนุ่ม กะลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณเรียบเรียง: ศิลปกร มณีเนตร, Polabearสังกัดค่าย: genie records

C | C |C | C |
C | C |C | C |

ฉันCยังไม่เคยคิดถอดใจ ถึงAmแม้ว่าใจจะอ่อนล้าทาDmงที่ฉันมุ่งไป จุดหมEmายที่ยังไกลสุดสาFยตา

ถึงCแม้ว่าฉันเลือกทางผิด ฉัAmนก็ไม่เคยคิดหวั่นไหวฉัDmนอาจจะล้มแต่ไม่ลEmะสายตาจากจุดFหมาย

หมDmดเวลาของคนEmพ่ายแพ้เลิDmกทำตัวอ่อนแอEmเสียทีเมื่อใจDmยังมีหวัง จะลอEmงดูอีกครั้ง ด้วยชีFวิตจากนี้G

จะไม่รอปาฏิหาCริย์ใด ๆ อีกต่G/Bอไปมีเพียงแค่ทั้Amงหัวใจที่ฉันมีมันคือโชFคชะตาที่ฉัEmนจะกำหนดDm Gเองจะไม่รอปาฏิหาCริย์ใด ๆ จากฟาG/Bกฟ้าจะไขว่ จะคว้Amา ด้วยมือของฉันเองตราบใดที่ฉัFนยังหายใจจุดหมEmายจะไกลเพียงDm Gใดก็ไม่เกินฝันที่จะคว้ามา

C | C |C | C |

ฉันCรู้แค่ฉันต้องไปต่อ ถึงAmแม้ต้องท้อสักแค่ไหนแม้Dmจะต้องล้ม แต่ไม่ละEmสายตาจากจุดFหมาย

* | ** |

C | G/B |Am | G# |Dm | Em | F | G |
C | G/B |Am | G# |Dm | Em | F | G |

** |

C | C |C | C | ( x3 )คอร์ดเพลง ไม่มีปาฏิหาริย์ NUM KALA หนุ่ม กะลา

เนื้อเพลง ไม่มีปาฏิหาริย์ NUM KALA หนุ่ม กะลา (ณพสิน แสงสุวรรณ)ฉันยังไม่เคยคิดถอดใจ ถึงแม้ว่าใจจะอ่อนล้า ทางที่ฉันมุ่งไป จุดหมายที่ยังไกลสุดสายตา ถึงแม้ว่าฉันเลือกทางผิด ฉันก็ไม่เคยคิดหวั่นไหว ฉันอาจจะล้มแต่ไม่ละสายตาจากจุดหมาย หมดเวลาของคนพ่ายแพ้ เลิกทำตัวอ่อนแอเสียที เมื่อใจยังมีหวัง จะลองดูอีกครั้ง ด้วยชีวิตจากนี้ จะไม่รอปาฏิหาริย์ใดๆอีกต่อไป มีเพียงแค่ทั้งหัวใจที่ฉันมี มันคือโชคชะตาที่ฉันจะกำหนดเอง จะไม่รอปาฏิหาริย์ใดๆจากฟากฟ้า จะไขว่ จะคว้า ด้วยมือของฉันเอง ตราบใดที่ฉันยังหายใจ จุดหมายจะไกลเพียงใด ก็ไม่เกินฝันที่จะคว้ามา ฉันรู้แค่ฉันต้องไปต่อ ถึงแม้ต้องท้อสักแค่ไหน แม้จะต้องล้ม แต่ไม่ละสายตาจากจุดหมาย ( x3 )