ไม่รัก ไม่งี่เง่า

 พิมพ์ นาคำไฮ ไม่รัก ไม่งี่เง่า สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่รักไม่งี่เง่า - พิมพ์ นาคำไฮ

C | G |Am | Em |
F | Em Am |Dm | G | G | G |

ไม่เข้าใจC ทำไมเธอไม่เข้าใEmเหตุผลง่าย Dmๆ ที่ฉันวุ่นวาGยในชีวิCที่ต้องบ่Fน ที่ต้องห้าม ที่ต้องหงุEmดหงิดห่างกันนิDmด ก็โทรตามติGดทุก 5 นาCที

ไม่ได้เยFอะ แต่เธอลองคิดEmดูนี่ไม่รู้Dm หรือแกล้งทำGไม่สนCใจแค่เรียกร้อFงสิทธิ..ที่ฉันสมควEmรจะได้Amจากผู้ชาDmยที่ขึ้นชื่Gอว่าแฟC

ถ้าไม่รัFก ไม่งี่เง่า เข้าใจไหEmเหตุผลข้อใหญ่ ๆDm ที่เธอไม่เคGยจะมองเห็Cจะ ไม่หึFง ไม่หวง ไม่โทรตามเลEmยเช้าเย็AmฉัDmนจะไม่เป็น ถ้าฉัGนไม่ได้เป็นแฟนเธอ

C | G |

ที่ว่าฉัCนทำตัวเหมือนกับแม่Emนิสัยแย่ ๆDm ที่แก้ยังไงGก็ไม่หาCที่ชอบบ่Fน ที่ชอบว่า ที่ชอบหงุEmดหงิดห่างกันนิDmด ก็โทรตามติGดทุก 5 นาCที

* | ** |

F | Em |Em G | C |
F | Em Am |Dm G | C |

** |

ถ้าไม่รัFก ไม่งี่เง่า เข้าใจEmไหมเหตุผลข้อใหญ่ ๆDm จะทิ่มตGาเธออยู่แล้Cไม่หึFงก็ได้ แต่ฉันเป็นแฟEmนเธอแล้Amไม่ให้หึงเธDmอ จะไปหึงแมGวที่ไหC

ไม่ให้หึFงก็ได้ แต่เพราะฉันรัEmกเธอแล้Amไม่ให้รักเธDmอ จะไปรักแมGว.. ที่ไหC

F | Em Am |Dm G | C | C |ไม่รักไม่งี่เง่า - พิมพ์ นาคำไฮ