เหมิดฮัก

 กิ๊ก รุ่งนภา  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เหมิดฮัก กิ๊ก รุ่งนภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ติ่ง ศิรวัฒน์เรียบเรียง: อาร์ม อบอุ่นติดต่องานแสดง: 0837317139

C Cm | Bm Em |Am D | G D |

หากว่าการเสียใGจ สิ่งที่ได้D/F#มันเป็นเงินแสEmหากว่าการเสียแฟCแล้วสอบได้DคะแนนอันดับGหนึ่งน้องคงCบ่ต้องทนเจ็Cmนั่งก้มหน้าเช็Bmดน้ำตาที่ไหลEmซึมน้องเบิ่AmดแฮงสิบืDบ่อาจสิดึDงแขนอ้ายจากเขาคืนGมา..   D

ตอนที่อ้ายบอกลGา ทั้งแขนขD/F#า มันล้า มันEmหล่อยลมหายใจเหลือน้อCย มันเมื่อยม้อDยคือไก่เป็นGห่าทั้งใจCน้องมีแต่อ้Cmาย  บ่ขาดใจตาBmยกะบุญแล้Emวล่ะถืกเขาควงAmแฟนไปต่อหน้Dา เบิ่ดปัญญาสิรั้งGไว้

ต่อให้น้องมีปีCกบินไปฉุดอ้าDจากเขาไBmด้ แล้วพาอ้ายหEmนีกะบ่ได้Amใจอ้ายอยู่ดีD เมื่อตอนนี้Gอ้ายมีแต่เขาในใB7ต่อให้น้อCงนั่นเป็นนางฟ้DมีคาถBmากะเสกให้อ้ายคืนมEmาบ่ได้ต่อให้น้อAmง ดิ้นล้ม ดิ้นDตายอ้าCยกะบ่สนใจD.. เมื่ออ้ายเหมิดฮักGกัน..   D

น้องบ่ได้เป็นหยัGง แค่เจ็บช้ำD/F#ตอนที่หายใEmจัDกสิอยู่จั่งใด๋C ขาดอ้ายไปD น้องเบิ่ดแฮGงหย่างน้องบ่CมีวาสนCmา.. ได้เป็นภรรยBmา สามีฮ่วมEmกันต้องกลายAmเป็นผู้ผิดหวัDเบิ่งอ้าAmยกับเขาฮักกัDน มันเจ็บหัวGใจ

C D | Bm Em |Am D | G G7 |
C Cm | Bm Em |Am D | B |

** | ** |

ต่อให้น้อAmง ดิ้นล้ม ดิ้นDตายอ้าCยกะบ่สนใD | Dจ..        เมื่ออ้ายบ่ฮักGกัน

C D | Bm Em |Am D | G |คอร์ดเพลง เหมิดฮัก กิ๊ก รุ่งนภา

เนื้อเพลง เหมิดฮัก กิ๊ก รุ่งนภาหากว่าการเสียใจ สิ่งที่ได้มันเป็นเงินแสน หากว่าการเสียแฟน แล้วสอบได้คะแนนอันดับหนึ่ง น้องคงบ่ต้องทนเจ็บ นั่งก้มหน้าเช็ดน้ำตาที่ไหลซึม น้องเบิ่ดแฮงสิบืน บ่อาจสิดึงแขนอ้ายจากเขาคืนมา ตอนที่อ้ายบอกลา ทั้งแขนขา มันล้า มันหล่อย ลมหายใจเหลือน้อย มันเมื่อยม้อยคือไก่เป็นห่า ทั้งใจน้องมีแต่อ้าย บ่ขาดใจตายกะบุญแล้วล่ะ ถืกเขาควงแฟนไปต่อหน้า เบิ่ดปัญญาสิรั้งไว้ ต่อให้น้องมีปีกบินไปฉุดอ้าย จากเขาได้ แล้วพาอ้ายหนี กะบ่ได้ใจอ้ายอยู่ดี เมื่อตอนนี้อ้ายมีแต่เขาในใจ ต่อให้น้องนั่นเป็นนางฟ้า มีคาถากะเสกให้อ้ายคืนมาบ่ได้ ต่อให้น้อง ดิ้นล้ม ดิ้นตาย อ้ายกะบ่สนใจ เมื่ออ้ายเหมิดฮักกัน น้องบ่ได้เป็นหยัง แค่เจ็บช้ำตอนที่หายใจ จักสิอยู่จั่งใด๋ ขาดอ้ายไป น้องเบิ่ดแฮงหย่าง น้องบ่มีวาสนา ได้เป็นภรรยา สามีฮ่วมกัน ต้องกลายเป็นผู้ผิดหวัง เบิ่งอ้ายกับเขาฮักกัน มันเจ็บหัวใจ ต่อให้น้อง ดิ้นล้ม ดิ้นตาย อ้ายกะบ่สนใจ เมื่ออ้ายบ่ฮักกัน