บนพระจันทร์

 มาลีฮวนน่า  F.HERO  เพื่อชีวิต  แร็พ  สตริง  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บนพระจันทร์ F.HERO feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

A Bm C#m | D |E | D |
A Bm C#m | D |E | D |

 A เวลาลูกถามว่าตอนนี้คุณปู่อยู่ไหน A ฉันตอบว่าปู่ของหนูตอนนี้อยู่บนพระจันทร์ F#m เพราะมีบางคราวที่ฉันมองจันทร์แล้วเผลอไผล  นั่งคิดถึEmงตอนวัยเด็กที่ฉันกับพ่อAเคยเล่นด้วยกัน

ทุก ๆ ตอDนเที่ยงวันฉันจะได้กินข้าวที่พ่อซื้อมาส่งให้ฉัDmนถึงที่โรงเรียนฉันจึงกินดีกว่าเพื่อนทุกมื้อพ่อบอBmกให้ตั้งใจเรียน จะได้ได้ดีกว่าพ่อลื้อที่เป็นเพียงยามธนาคาร แต่ก็ไม่ปล่อยลูกอดมื้อ

พ่อซื้อบ้าAนด้วยการกู้ ใช้หนี้ด้วยการอดทั้งบ้านเรามีผ้าห่มผืนเดียว แต่ห่มด้วยกันหมดพ่อสอF#mนเกิดเป็นมนุษย์นั้น กฏแห่งกรรมเป็นผู้กำหนดแล้วชอบสวดมนEmต์อยู่ในห้องพระคือภาพที่ฉันAยังจำยังจด

เป็นไข้นอDนหนาวขด ฉันยังเห็นพ่อนั่งเฝ้าเห็นภาพมื้Dmออาหารที่เรานั่งกินกลางแมงเม่าพ่อชอEบเพลงเดือนเพ็ญ สุ่มไฟให้แรงเข้าและบอกเสมอว่าตอนพ่อแก่และพ่อหวังพึ่งแรงเจ้า

ภาพสะท้อDน ย้อนกาลเวลEอาจฉายมC#mา แจ่มชัดในใF#mทุกรอยยิ้Bmม ทุกข์ร้องไห้E ที่เคยจากมAไม่อาจย้Dอน..แก้ไขคืนวัEชีวิตฉัC#mน..มีเพียงเดินหF#mน้าแต่คืนนี้Bm อดีตหวนมEา คงเพราะแสงจันทร์

A Bm C#m | D |E | D |

 A ค่ำคืนจันทร์ฉายส่งให้ความมืดสลายไป  ในคืนที่ความคิดถึงไม่เคยจะหายไป F#m ฉันนั่งมองจันทร์ในวันที่พ่อไม่หายใจ  จะร้อEmงคร่ำครวญปานใดหัวใจก็รู้Aว่าสายไป

พ่อฉันผูกDคอตายอยู่ในห้องเพียงลำพังฉันทิ้งให้พ่Dmอเดียวดายในวันท่านแก่หมดกำลังเพียBmงเพราะฉันเกลียดชังที่พ่อขี้เมาติดสุราและกว่าตอนฉันจะได้สติก็ตอนพระสวดกุสลา

ฉันเคยด่Aาพ่อว่า ไหว้พระทำไม ไร้สาระไหว้พระแล้วกินแต่เหล้า พระเจ้าคงสนตายห่าละในวัF#mนที่พ่อฉันตาย ฉันพบรูปฉันใต้ฐานพระพ่อเพียงก้มหน้Emาสวดมนต์อ้อนวอน ให้ฉันมีสุขAมีฐานะ

เวลาลูกถาDมพ่อคะ คุณปู่อยู่ไหนกันเล่าฉันตอDmบคุณปู่มองเราอยู่ข้างบนจันทร์เจ้าปู่ยังEส่องความมืดให้พ่อก้าวเดินไปแม้เสียใจและยังเสียดาย ปู่อุ้มหนูน้อยเกินไป

* |

F#m E | B/D# |

บทเพลงนี้Bmจึงเขียนขึ้นมEา.. เพราะคิดถึงกัน

A Bm C#m | D |E | D |

คืนนี้ใจAถวิลถึงวันDเก่าวันที่ยัEงเคยมีเราอยู่แนบAใจหลับตาเถF#mอะ รุ่งเช้าคือวันDใหม่เก็บความคิEดคำหนึ่งไว้.. เพียงผู้เดียAคอร์ดเพลง บนพระจันทร์ FHERO ฟักกลิ้งฮีโร่ FukkingHero feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง บนพระจันทร์ F.HERO feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่าเวลาลูกถามว่าตอนนี้คุณปู่อยู่ไหน ฉันตอบว่าปู่ของหนูตอนนี้อยู่บนพระจันทร์ เพราะมีบางคราวที่ฉันมองจันทร์แล้วเผลอไผล นั่งคิดถึงตอนวัยเด็กที่ฉันกับพ่อเคยเล่นด้วยกัน ทุกๆตอนเที่ยงวัน ฉันจะได้กินข้าวที่พ่อซื้อมาส่งให้ฉันถึงที่โรงเรียน ฉันจึงกินดีกว่าเพื่อนทุกมื้อ พ่อบอกให้ตั้งใจเรียน จะได้ได้ดีกว่าพ่อลื้อ ที่เป็นเพียงยามธนาคาร แต่ก็ไม่ปล่อยลูกอดมื้อ พ่อซื้อบ้านด้วยการกู้ ใช้หนี้ด้วยการอด ทั้งบ้านเรามีผ้าห่มผืนเดียว แต่ห่มด้วยกันหมด พ่อสอนเกิดเป็นมนุษย์นั้น กฏแห่งกรรมเป็นผู้กำหนด แล้วชอบสวดมนต์อยู่ในห้องพระ คือภาพที่ฉันยังจำยังจด เป็นไข้นอนหนาวขด ฉันยังเห็นพ่อนั่งเฝ้า เห็นภาพมื้ออาหารที่เรานั่งกินกลางแมงเม่า พ่อชอบเพลงเดือนเพ็ญ สุ่มไฟให้แรงเข้า และบอกเสมอว่าตอนพ่อแก่และพ่อหวังพึ่งแรงเจ้า ภาพสะท้อน ย้อนกาลเวลา อาจฉายมา แจ่มชัดในใจ ทุกรอยยิ้ม ทุกข์ร้องไห้ ที่เคยจากมา ไม่อาจย้อนแก้ไขคืนวัน ชีวิตฉันมีเพียงเดินหน้า แต่คืนนี้ อดีตหวนมา คงเพราะแสงจันทร์ ค่ำคืนจันทร์ฉายส่งให้ความมืดสลายไป ในคืนที่ความคิดถึงไม่เคยจะหายไป ฉันนั่งมองจันทร์ในวันที่พ่อไม่หายใจ จะร้องคร่ำครวญปานใดหัวใจก็รู้ว่าสายไป พ่อฉันผูกคอตายอยู่ในห้องเพียงลำพัง ฉันทิ้งให้พ่อเดียวดายในวันท่านแก่หมดกำลัง เพียงเพราะฉันเกลียดชังที่พ่อขี้เมาติดสุรา และกว่าตอนฉันจะได้สติก็ตอนพระสวดกุสลา ฉันเคยด่าพ่อว่า ไหว้พระทำไม ไร้สาระ ไหว้พระแล้วกินแต่เหล้า พระเจ้าคงสนตายห่าละ ในวันที่พ่อฉันตาย ฉันพบรูปฉันใต้ฐานพระ พ่อเพียงก้มหน้าสวดมนต์อ้อนวอน ให้ฉันมีสุขมีฐานะ เวลาลูกถามพ่อคะ คุณปู่อยู่ไหนกันเล่า ฉันตอบคุณปู่มองเราอยู่ข้างบนจันทร์เจ้า ปู่ยังส่องความมืดให้พ่อก้าวเดินไป แม้เสียใจและยังเสียดาย ปู่อุ้มหนูน้อยเกินไป บทเพลงนี้จึงเขียนขึ้นมา เพราะคิดถึงกัน คืนนี้ใจถวิลถึงวันเก่า วันที่ยังเคยมีเราอยู่แนบใจ หลับตาเถอะ รุ่งเช้าคือวันใหม่ เก็บความคิดคำหนึ่งไว้ เพียงผู้เดียว