หน้าบ่คือแม่

อาม ชุติมา, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หน้าบ่คือแม่ - อาม ชุติมา

Bm | G |A | Bm |

ตั้งแต่มื้Bmอที่เลิกลากัน ความสัมพันGธ์สองเฮาจบEmลงได้แต่ทำAใจปลง ว่าเฮาคF#mงบ่แม่นเนื้อBmคู่

แต่กะทำBmบ่ได้ปานใด๋ ย้อนใจGยังฮักเขาEmอยู่เจ็บปวAดปานใด๋ บ่ให้ไผ๋ฮู้..ว่าที่เป็นอF#mยู่คือมีน้ำBmตา..

ทำใจได้Gพักหนึ่ง จึงเข้มแข็Aงขึ้นมาว่าบ่มีเขDา เฮาคงบ่ตาBmเรื่องส่ำนี้G มันเรื่องสบAายยังหาF#m Aยใจ..      อย่าไปหัวBmซา..

แค่ผู้ชายGคนหนึ่ง..ที่ถิ่มเAฮาไปน้ำตDาคือไหA/C#ลคักแหBmน่หน้าคนGผู้นั่น..บ่คือAหน้าแม่  ผู้เลี้DยงเฮามA/C#าจนใหญ่Bm

เซาคิGดนำเขาได้แล้Aบอกเจ้าขอDง..ว่าใA/C#ห้ตัดใBmยังบ่ตาGย คงมีปัญญาหาใหAม่ปล่อยเขF#m Aาไป..     แค่ผู้ชายคนBmเดียว

Bm | G |A | Bm |
Bm | G |A | Bm | Bm |

* | ** | *** |

เก็บความฮัGกที่เหลือ เก็บไว้Aให้คนที่ฮักBmเฮาอย่าสะออGน..ประสาผู้บ่าAวที่บ่จริงใDบอกใจแล้Gววันนี้.. ว่าเฮAาสิบ่เสียBmดาย

กับเรื่องราEmวที่มันผ่านไปกับความฮักF#mที่มันเลวร้ายและสิจำGเอาไว้..ว่าหน้ามัAน..บ่คือหน้าแBmม่

เริ่Bmมทำใจ ตั้งแต่มื้อนี้..สิบ่รับGสายหรือโทรหEmถ้าบ่Aจำเป็น บ่ต้องเห็นหน้าหรือถ้าตาBmย บ่ต้องมาเผาผี

เฮ็ดเวBmร เฮ็ดกรรม ต่อกันไว้ให้มันจGบแล้วกันชาตินี้Emทางไผ๋A ทางมัน กับผู้ชายแบบนี้ชาติหน้Bามี..  A อย่าได้เห็Bmนกัน..   Bmหน้าบ่คือแม่ - อาม ชุติมา