หน้าหนาวที่แล้ว (Acoustic Version)

 The Toys  สตริง  คิดถึง  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หน้าหนาวที่แล้ว THE TOYS (Acoustic Version)
เนื้อร้อง/ทำนอง: THE TOYSเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: THE TOYS

Amaj7 E/G# | D |Amaj7 E/G# | D |

ฉันAลืมตาขึ้นมามองเธอในยามเช้าตรู่แอบหอC#m7มแก้มเธอเบา ๆ ทั้ง ๆ ที่เธอไม่รู้F#7ฝันBm7กลางวันด้วยกัน ดอกไม้ของเธอกับฉันแค่Eมีวันเหล่านั้นก็มีความสุขเหลือเกิน

แต่แล้Aวเวลาผ่านไป รักของเราก็จางหายกลายเป็นภC#m7าพของความทรงจำดี ๆ ที่โดนสะกดไว้ไม่Bm7มีเธอกับฉัน ไม่มีวันเหล่านั้นและไม่Eมีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้คราใด

ดอกไม้Aตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าใจC#m7เธอให้ใครแล้วฉันจะอF#m7ยู่อย่างไรถ้าขอพรBm7จากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธEอกลับมา อย่าให้ไปรักใคร

เจ้าดอกไม้Aตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าใจC#m7เธอให้ใครแล้วฉันจะอF#7ยู่อย่างไรถ้าขอพรBm7จากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอEกลับมา อย่าให้ไปรักใคร

I wanna telAl you 'bout somethingThat we should be togetherBut it soC#m7meone that right thereJust breF#7ak we down foreverนึกถึงเธBm7อเมื่อตอนตื่นนอนในตอนเช้า เวลาเก้า นาฬิกา ก็คิดถึงทุกทีAnd it starEt like everyday found my heartAnd I wanna play them you with you (oh baby)

นั่งคิดถึงAแต่เรื่องเธอทั้งคืนMaybe wanna try to get up ตอนตื่นแค่ไม่อยากจะหาC#m7ย ต้องกลายเป็นคนอื่นแต่ก็ได้แค่ get hiF#7gh และนั่งลงรื้อฟื้นBaby I Bm7can't get you out of my life, it's hardDon't you know thing at that the beautifulแค่จากเธอไปEก็เหมือนจะตายตะเกียกตะกาย ไม่ค่อยสบายจะทำยังไงให้เหมือนก่อน

* | ** |

A | C#m7 F#7 |

แสBm7งในยามเช้า เคยงดงามในหน้าหนาว..   Emaj7คอร์ดเพลง หน้าหนาวที่แล้ว THE TOYS

เนื้อเพลง หน้าหนาวที่แล้ว THE TOYS (Acoustic Version)ฉันลืมตาขึ้นมามองเธอในยามเช้าตรู่ แอบหอมแก้มเธอเบาๆทั้งๆที่เธอไม่รู้ ฝันกลางวันด้วยกัน ดอกไม้ของเธอกับฉัน แค่มีวันเหล่านั้นก็มีความสุขเหลือเกิน แต่แล้วเวลาผ่านไป รักของเราก็จางหาย กลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสะกดไว้ ไม่มีเธอกับฉัน ไม่มีวันเหล่านั้น และไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้คราใด ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน ถ้าใจเธอให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไร ถ้าขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้ จะขอเธอกลับมา อย่าให้ไปรักใคร เจ้าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน ถ้าใจเธอให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไร ถ้าขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้ จะขอเธอกลับมา อย่าให้ไปรักใคร I wanna tell you 'bout something That we should be together But it someone that right there Just break we down forever นึกถึงเธอเมื่อตอนตื่นนอน ในตอนเช้า เวลาเก้า นาฬิกา ก็คิดถึงทุกที And it start like everyday found my heart And I wanna play them you with you (oh baby) นั่งคิดถึงแต่เรื่องเธอทั้งคืน Maybe wanna try to get up ตอนตื่น แค่ไม่อยากจะหาย ต้องกลายเป็นคนอื่น แต่ก็ได้แค่ get high และนั่งลงรื้อฟื้น Baby I can't get you out of my life, it's hard Don't you know thing at that the beautiful แค่จากเธอไปก็เหมือนจะตาย ตะเกียกตะกาย ไม่ค่อยสบาย จะทำยังไงให้เหมือนก่อน แสงในยามเช้า เคยงดงามในหน้าหนาว