นางฟ้าข้างถนน

 เสือ ธนพล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าข้างถนน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์เรียบเรียง: ธนพล อินทฤทธิ์, จิตติพล บัวเนียม

A | Amaj7 |F#m | D E | A |

ฉันAไม่เคยลืม.. ถนนAmaj7สายเก่ายัBmงจำวันนั้นที่เราEพบกันฉันAก็แค่คน.. ที่น่C#mาสงสาร D  คนหนึ่งที่เธอช่วยไEว้

จากคนเหลือเดAน เธอคอC#mยยื่นมืF#mอโอบหัวใC#mให้Dกำลังใจ..ยามที่ฉันEไร้ศรัทธาแม้AตากฝC#mน เธอก็ทF#mนเคียงข้างกัC#mน..เรื่อยมDเป็นนางฟ้Eาข้างถนน ผู้จริงใจA

อดทนเอาไว้D..ก่อEน เถิดคนดีAหาF#mกในวันนี้Bm  เรายังEไม่สบาA A7ย..อาจต้องเปียกฝDน ทนหนEาว เธอAอย่าร้องไF#mห้ Bm   ตราบยังมีลมหายใจE    จะทำให้ได้ เพื่อ(A)เธอ

A | Amaj7 |F#m | D E |

   ฝันAที่เราฝัน  จะสาAmaj7น จะต่อ Bm  จะไม่ยอมท้อ เพื่อวันEของเรา   ชีวิตAที่ดี ๆ  อยากมีC#mเหมือนเขา D  สักวันเราคง ได้มE

* | ** |

D E | A F#m |Bm E | A A7 |
D E | A F#m |Bm | E |

** |

 Bm   ตราบยังมีลมหายใจE    จะทำให้ได้ เพื่อเAธอ..คอร์ดเพลง นางฟ้าข้างถนน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เนื้อเพลง นางฟ้าข้างถนน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์ฉันไม่เคยลืม ถนนสายเก่า ยังจำวันนั้นที่เราพบกัน ฉันก็แค่คน ที่น่าสงสาร คนหนึ่งที่เธอช่วยไว้ จากคนเหลือเดน เธอคอยยื่นมือโอบหัวใจ ให้กำลังใจยามที่ฉันไร้ศรัทธา แม้ตากฝน เธอก็ทนเคียงข้างกันเรื่อยมา เป็นนางฟ้าข้างถนน ผู้จริงใจ อดทนเอาไว้ก่อน เถิดคนดี หากในวันนี้ เรายังไม่สบาย อาจต้องเปียกฝน ทนหนาว เธออย่าร้องไห้ ตราบยังมีลมหายใจ จะทำให้ได้ เพื่อเธอ ฝันที่เราฝัน จะสาน จะต่อ จะไม่ยอมท้อ เพื่อวันของเรา ชีวิตที่ดีๆอยากมีเหมือนเขา สักวันเราคง ได้มา ตราบยังมีลมหายใจ จะทำให้ได้ เพื่อเธอ