ง่ายเกินไป

The Sun, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ง่ายเกินไป The Sun เดอะซัน

Gm | Gm |

D# | F |Dm | Gm |
D# | Cm | D |

เห็Gmนแววตาก็รู้F ฉันเข้Cmาใจสิ่งD#ไหนเธFอ..ต้องกาGmร..Gmออะไรก็ยอFม..ให้เหมือCmนเคยทุกอย่D#าง ที่เธFอเรียกหGm

แต่มCmาวันนี้ เธอทิ้Dmงกันไป ไม่เหลืGmอเยื่อใยที่เคยพึงCmพอใจ บัดนี้Dmไม่มีค่าพGmสิ่งที่มีCmความหมายมันเหลืDmอเพียงความว่างเปGmล่า เธอยังไม่พอยังมา หลD#อก ลDmวง เป็Cmน ขอA#ง ตาFย ..

มันง่ายเกินไปใช่ไหD#ม ที่ฉันยอFก็เพราะรักเธอจึงยอDmม..ทุ่มเท..ทุกอย่Gmางเธอได้ฉันมาง่ายD#ไป  ไม่เสียดาCmเธอไม่เคยหวงแหDน (เป็นการตอบแทน)

 Gm  ฉันคอFยห่วงใCmย และเฝ้าเอาใจ D#  ไม่อยากให้เธFอทิ้งไGm Gm  ฉันยอFมหมดแล้Cmว ที่ฉันมี D#  เพียงอยากให้เธFอเห็นใGm

* | ** |

D# F | Gm |D# F | Gm |
D# F | Gm |D# F | D |D | D# | F |

ก็เพราะรักเธอจึงยอDmม..ทุ่มเท..ทุกอย่Gmางเธอได้ฉันมาง่ายD#ไป  ไม่เสียดาCmเธอไม่เคยหวงแหDน..

** |

ง่ายเกินไปใช่ไหD#ม..

D# | F | Dm | Gm | D# | Cm | D | D | ( x2 )
D# | F | Dm | Gm | D# | Cm | D | D | ( Fade Out )ง่ายเกินไป The Sun เดอะซัน