นอนจับมือกันครั้งแรก

Season Five, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นอนจับมือกันครั้งแรก Season Five

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |

ที่เธอใช้Cmaj7มันคืออารมณ์ เหตุผลBm7ไม่มีอยู่ในนั้นฉัCmaj7นก็เลยยอมรับมันไม่ได้Bm7กับคำพูCmaj7ดที่ดูรุนแรงแต่เธอก็แฝBm7งความเจ็บปวดเอาไว้Cmaj7อให้เธอลองทบทวนได้ไหBm7

นี่เธCmaj7อ..ต้องการเลิกรากันไปจริง ๆ ใช่ไหม Bm7   ที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไป Cmaj7   แต่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้    ฉันBm7ว่าไม่ใช่ ยังไม่ใช่ มันไม่ใช่ Cmaj7   ก็อยากให้เธอได้เก็บไปตรองอีกครั้ง Bm7   ถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกัน    ฉัAm7นว่าเราคงจะมีความสุข โอ้สวรD7รค์

กว่าจะได้รัCmaj7ก.. กันในวันBm7นี้กว่าจะได้มีCmaj7.. การนอนจับมือBm7กันครั้งแรกกว่าจะได้มาพCmaj7บกับคน ๆ หนึ่ง ฉันว่าแปBm7ลกอย่าปล่อยให้เรA#m7าต้องแยกAm7กันไปด้วยควCm7ามไม่เข้าใจD7 และอารมณ์

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |

เก็บกระเCmaj7ป๋าเดินทางทำไมในเมื่อหัวBm7ใจไม่อยู่ในนั้นถาCmaj7มตัวเองอีกครั้ง เพื่ออะไBm7ยิ่งประชCmaj7ด ยิ่งดูรุนแรงมีแต่จะแฝงBm7ความเจ็บปวดกันไว้คิCmaj7ดดี ๆ อีกทีจะได้ไหBm7ม..

* | ** |

Em | D7 |A/C# | Cm7 D7 |
Em | D7 |A/C# | Cm7 D7 |

** | ** |

Cmaj7 | Bm7 | ( x2 )นอนจับมือกันครั้งแรก Season Five