นอนจับมือกันครั้งแรก

 Season Five  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นอนจับมือกันครั้งแรก Season Five
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการดนตรี: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: ME RECORDS

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |

ที่เธอใช้Cmaj7มันคืออารมณ์ เหตุผลBm7ไม่มีอยู่ในนั้นฉัCmaj7นก็เลยยอมรับมันไม่ได้Bm7กับคำพูCmaj7ดที่ดูรุนแรงแต่เธอก็แฝBm7งความเจ็บปวดเอาไว้Cmaj7อให้เธอลองทบทวนได้ไหBm7

นี่เธCmaj7อ..ต้องการเลิกรากันไปจริง ๆ ใช่ไหม Bm7   ที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไป Cmaj7   แต่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้    ฉันBm7ว่าไม่ใช่ ยังไม่ใช่ มันไม่ใช่ Cmaj7   ก็อยากให้เธอได้เก็บไปตรองอีกครั้ง Bm7   ถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกัน    ฉัAm7นว่าเราคงจะมีความสุข โอ้สวรD7รค์

กว่าจะได้รัCmaj7ก.. กันในวันBm7นี้กว่าจะได้มีCmaj7.. การนอนจับมือBm7กันครั้งแรกกว่าจะได้มาพCmaj7บกับคน ๆ หนึ่ง ฉันว่าแปBm7ลกอย่าปล่อยให้เรA#m7าต้องแยกAm7กันไปด้วยควCm7ามไม่เข้าใจD7 และอารมณ์

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |

เก็บกระเCmaj7ป๋าเดินทางทำไมในเมื่อหัวBm7ใจไม่อยู่ในนั้นถาCmaj7มตัวเองอีกครั้ง เพื่ออะไBm7ยิ่งประชCmaj7ด ยิ่งดูรุนแรงมีแต่จะแฝงBm7ความเจ็บปวดกันไว้คิCmaj7ดดี ๆ อีกทีจะได้ไหBm7ม..

* | ** |

Em | D7 |A/C# | Cm7 D7 |
Em | D7 |A/C# | Cm7 D7 |

** | ** |

Cmaj7 | Bm7 | ( x2 )คอร์ดเพลง นอนจับมือกันครั้งแรก Season Five

เนื้อเพลง นอนจับมือกันครั้งแรก SeasonFive ที่เธอใช้มันคืออารมณ์ เหตุผลไม่มีอยู่ในนั้น ฉันก็เลยยอมรับมันไม่ได้ กับคำพูดที่ดูรุนแรง แต่เธอก็แฝงความเจ็บปวดเอาไว้ ขอให้เธอลองทบทวนได้ไหม นี่เธอ ต้องการเลิกรากันไปจริงๆใช่ไหม ที่ผ่านมานั้นไม่อยากให้เป็นแค่ฝันไป แต่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้ ฉันว่าไม่ใช่ ยังไม่ใช่ มันไม่ใช่ ก็อยากให้เธอได้เก็บไปตรองอีกครั้ง ถ้าหากวันนี้เรายังมีกันและกัน ฉันว่าเราคงจะมีความสุข โอ้สวรรค์ กว่าจะได้รัก กันในวันนี้ กว่าจะได้มี การนอนจับมือกันครั้งแรก กว่าจะได้มาพบกับคนๆหนึ่ง ฉันว่าแปลก อย่าปล่อยให้เราต้องแยกกันไป ด้วยความไม่เข้าใจ และอารมณ์ เก็บกระเป๋าเดินทางทำไม ในเมื่อหัวใจไม่อยู่ในนั้น ถามตัวเองอีกครั้ง เพื่ออะไร ยิ่งประชด ยิ่งดูรุนแรง มีแต่จะแฝงความเจ็บปวดกันไว้ คิดดีๆอีกทีจะได้ไหม