หนังสือเล่มเก่า

 คิงส์ ชนาวิทย์  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หนังสือเล่มเก่า คิงส์ ชนาวิทย์
เนื้อร้อง: ชนาวิทย์ อยู่สะอาด, ต้อง พริกไทยทำนอง: ชนาวิทย์ อยู่สะอาดเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Flipper, ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Mellow Meติดต่องานแสดง: 0898827018

D | C#m |Bm E | A | E |

Bm7 | Bm7 |Amaj7 | F#7 |Bm7 | E |

 Bm7  เคยจับมือ และเคยบอกรักBm7ในตอนที่อยู่ด้วยกัน   ทำไมC#m7ยังฝันถึงมัน ก็มันนาC#m7นแล้วเธอทิ้งไป

 Bm7  หรือเป็นเพราะว่ารักคราวนั้Bm7นมันคาหัวใจ   ฉันเป็C#m7นเหมือนนักกีฬา   ที่ถูกF#7เปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมส์

 D  เหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง ถ้าใคC#mรได้อ่านBm C#m D  ที่เริ่มเรื่องช่างหวC#mาน ได้อ่านก็ยิ้มเรื่อยไปBm C#m D  แต่แล้วตอนจบมัC#mน ไม่สวย ไม่ซึ้F#mงใจ   ก็เหมืBmอนเรื่องราวของเธB7อและฉัE | Eน..

แค่หลับตา ฉัDนก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธC#mยังคงพรำ่เพ้อ ยังละเมBmอ..ว่าเธอไม่เคEยทิ้งกันไปAmaj7เธอเป็นหนังสืDอที่ฉันนั้นยังอ่านซ้ำC#mอยู่อย่างนั้F#7น ไม่ไปไหBmน..ยังอ่านมันทุกEข้อความ เว้นตอนจบของมัน

A | E |

 Bm7  รูปถ่ายเธอ หรือว่าของขวัBm7ญที่เคยให้กัน   ยังวาC#m7งไว้ตรงที่เก่า ที่ตรงนั้C#m7นที่เคยมีเรา

 Bm7  วันเกิดเธอ 13 เดือน 2Bm7 ยังจำขึ้นใจ   เพราะฉัC#m7นไม่เคยจะลืม แต่ที่ลืมF#7คือวันที่เลิกรา

* | ** |

F | G |Em | Am |
Dm | Em |A# | E |

** | ** |

F#m | B7 |

ยังอ่านมันทุกBmข้อความ..   Eเว้นตอนที่เราเลิกAmaj7กันคอร์ดเพลง หนังสือเล่มเก่า คิงส์ ชนาวิทย์

เนื้อเพลง หนังสือเล่มเก่า คิงส์ ชนาวิทย์เคยจับมือ และเคยบอกรักในตอนที่อยู่ด้วยกัน ทำไมยังฝันถึงมัน ก็มันนานแล้วเธอทิ้งไป หรือเป็นเพราะว่ารักคราวนั้นมันคาหัวใจ ฉันเป็นเหมือนนักกีฬา ที่ถูกเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมส์ เหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง ถ้าใครได้อ่าน ที่เริ่มเรื่องช่างหวาน ได้อ่านก็ยิ้มเรื่อยไป แต่แล้วตอนจบมัน ไม่สวย ไม่ซึ้งใจ ก็เหมือนเรื่องราวของเธอและฉัน แค่หลับตา ฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอ ยังคงพรำ่เพ้อ ยังละเมอว่าเธอไม่เคยทิ้งกันไป เธอเป็นหนังสือที่ฉันนั้นยังอ่าน ซ้ำอยู่อย่างนั้น ไม่ไปไหน ยังอ่านมันทุกข้อความ เว้นตอนจบของมัน รูปถ่ายเธอ หรือว่าของขวัญที่เคยให้กัน ยังวางไว้ตรงที่เก่า ที่ตรงนั้นที่เคยมีเรา วันเกิดเธอ 13 เดือน 2 ยังจำขึ้นใจ เพราะฉันไม่เคยจะลืม แต่ที่ลืมคือวันที่เลิกรา ยังอ่านมันทุกข้อความ เว้นตอนที่เราเลิกกัน