หนังสือเล่มเก่า

 คิงส์ ชนาวิทย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนังสือเล่มเก่า - คิงส์ ชนาวิทย์

D | C#m |Bm E | A | E |

Bm7 | Bm7 |Amaj7 | F#7 |Bm7 | E |

 Bm7  เคยจับมือ และเคยบอกรักBm7ในตอนที่อยู่ด้วยกัน   ทำไมC#m7ยังฝันถึงมัน ก็มันนาC#m7นแล้วเธอทิ้งไป

 Bm7  หรือเป็นเพราะว่ารักคราวนั้Bm7นมันคาหัวใจ   ฉันเป็C#m7นเหมือนนักกีฬา   ที่ถูกF#7เปลี่ยนตัวช่วงท้ายเกมส์

 D  เหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง ถ้าใคC#mรได้อ่านBm C#m D  ที่เริ่มเรื่องช่างหวC#mาน ได้อ่านก็ยิ้มเรื่อยไปBm C#m D  แต่แล้วตอนจบมัC#mน ไม่สวย ไม่ซึ้F#mงใจ   ก็เหมืBmอนเรื่องราวของเธB7อและฉัE | Eน..

แค่หลับตา ฉัDนก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธC#mยังคงพรำ่เพ้อ ยังละเมBmอ..ว่าเธอไม่เคEยทิ้งกันไปAmaj7เธอเป็นหนังสืDอที่ฉันนั้นยังอ่านซ้ำC#mอยู่อย่างนั้F#7น ไม่ไปไหBmน..ยังอ่านมันทุกEข้อความ เว้นตอนจบของมัน

A | E |

 Bm7  รูปถ่ายเธอ หรือว่าของขวัBm7ญที่เคยให้กัน   ยังวาC#m7งไว้ตรงที่เก่า ที่ตรงนั้C#m7นที่เคยมีเรา

 Bm7  วันเกิดเธอ 13 เดือน 2Bm7 ยังจำขึ้นใจ   เพราะฉัC#m7นไม่เคยจะลืม แต่ที่ลืมF#7คือวันที่เลิกรา

* | ** |

F | G |Em | Am |
Dm | Em |A# | E |

** | ** |

F#m | B7 |

ยังอ่านมันทุกBmข้อความ..   Eเว้นตอนที่เราเลิกAmaj7กันหนังสือเล่มเก่า - คิงส์ ชนาวิทย์