อกสี่ศอก

 บ่าววี อกสี่ศอก ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อกสี่ศอก - บ่าววี อาร์ สยาม

G# Fm | A#m D# |
G# | Fm |A#m | D# |
C# D# | G# D# |

อย่าคิดG#ว่าร้องไห้ แค่น้ำบนใบ้ไFmม้หยดใส่ตD#แค่เผลG#อแหงนมองดูฟ้Fmาตอนใกล้A#m D#สาง..จากนี้G#ไม่กี่นาที..น้องพี่C#จะเดินทาD#เสียงไก่ขันFmสุดท้ายเริ่มจาA#mง น้องห่างหาD#

ไม่ขอG#ร้องน้องให้อยู่ ก็เพราะพี่รู้Fmว่าจะเป็นตัวถ่วD#ทั้งที่รักG#หมดใจ แสนห่วงFmหวงเสียเจียA#mนตาย    D#ความรักG#ก็คือการยอม  รักแท้C#ย่อมมีการให้G#สุขใFmจ ถ้าน้องไปบาD#ย ไปได้ดีG#..

ฝากดูแลA#mเธอกันนะเพื่อFmนเอยอยู่กับเรA#mา โกรธกัน ก็ไม่เคยด่าว่าทุบตีD#

ลูกผู้ชาC#ยอกถึงสี่ศอG#ก จะขอบอFmกให้รู้ตรงนี้G#ว่ายังรัC#ก ยังรัก ยังรักD#เธอ คิดถึG#งทุกวินาทีFmลูกผู้ชาA#mยยืนยันด้วยศักCmดิ์ศรีถ้าเขารังแA#mก ดูแลเธอCm | D#ไม่ดี..ไอ้คน ๆ นี้จะทวงคืG#น..

C# G# | C# G# |Fm F | A#m D# |
Fm Cm | C# G# |A#m Cm C# | D# |

อกบ่าG#วเคยยาวแค่สามศอกแล้วไซร้บอFmกว่ามันเป็นสี่ศอกหลัG#งสำรองยังมีFm..   เผื่อมีA#mน้ำไหลมD#ไว้กิG#นแม้ไม่กระหาย หากโชคร้าC#ยน้องหลบมG#จะเปิดประตูFmรับสู่ชายคD#า..ของอกพี่G#

* | ** |

G# | Fm |A#m | D# | G# |อกสี่ศอก - บ่าววี อาร์ สยาม