อกสี่ศอก

 บ่าววี  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อกสี่ศอก บ่าววี อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: อาร์-สยาม

G# Fm | A#m D# |
G# | Fm |A#m | D# |
C# D# | G# D# |

อย่าคิดG#ว่าร้องไห้ แค่น้ำบนใบ้ไFmม้หยดใส่ตD#แค่เผลG#อแหงนมองดูฟ้Fmาตอนใกล้A#m D#สาง..จากนี้G#ไม่กี่นาที..น้องพี่C#จะเดินทาD#เสียงไก่ขันFmสุดท้ายเริ่มจาA#mง น้องห่างหาD#

ไม่ขอG#ร้องน้องให้อยู่ ก็เพราะพี่รู้Fmว่าจะเป็นตัวถ่วD#ทั้งที่รักG#หมดใจ แสนห่วงFmหวงเสียเจียA#mนตาย    D#ความรักG#ก็คือการยอม  รักแท้C#ย่อมมีการให้G#สุขใFmจ ถ้าน้องไปบาD#ย ไปได้ดีG#..

ฝากดูแลA#mเธอกันนะเพื่อFmนเอยอยู่กับเรA#mา โกรธกัน ก็ไม่เคยด่าว่าทุบตีD#

ลูกผู้ชาC#ยอกถึงสี่ศอG#ก จะขอบอFmกให้รู้ตรงนี้G#ว่ายังรัC#ก ยังรัก ยังรักD#เธอ คิดถึG#งทุกวินาทีFmลูกผู้ชาA#mยยืนยันด้วยศักCmดิ์ศรีถ้าเขารังแA#mก ดูแลเธอCm | D#ไม่ดี..ไอ้คน ๆ นี้จะทวงคืG#น..

C# G# | C# G# |Fm F | A#m D# |
Fm Cm | C# G# |A#m Cm C# | D# |

อกบ่าG#วเคยยาวแค่สามศอกแล้วไซร้บอFmกว่ามันเป็นสี่ศอกหลัG#งสำรองยังมีFm..   เผื่อมีA#mน้ำไหลมD#ไว้กิG#นแม้ไม่กระหาย หากโชคร้าC#ยน้องหลบมG#จะเปิดประตูFmรับสู่ชายคD#า..ของอกพี่G#

* | ** |

G# | Fm |A#m | D# | G# |คอร์ดเพลง อกสี่ศอก บ่าววี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง อกสี่ศอก บ่าววี อาร์ สยามอย่าคิดว่าร้องไห้ แค่น้ำบนใบ้ไม้หยดใส่ตา แค่เผลอแหงนมองดูฟ้าตอนใกล้สาง จากนี้ไม่กี่นาทีน้องพี่จะเดินทาง เสียงไก่ขันสุดท้ายเริ่มจาง น้องห่างหาย ไม่ขอร้องน้องให้อยู่ ก็เพราะพี่รู้ว่าจะเป็นตัวถ่วง ทั้งที่รักหมดใจ แสนห่วงหวงเสียเจียนตาย ความรักก็คือการยอม รักแท้ย่อมมีการให้ สุขใจ ถ้าน้องไปบาย ไปได้ดี ฝากดูแลเธอกันนะเพื่อนเอย อยู่กับเรา โกรธกัน ก็ไม่เคยด่าว่าทุบตี ลูกผู้ชายอกถึงสี่ศอก จะขอบอกให้รู้ตรงนี้ ว่ายังรัก ยังรัก ยังรักเธอ คิดถึงทุกวินาที ลูกผู้ชายยืนยันด้วยศักดิ์ศรี ถ้าเขารังแก ดูแลเธอไม่ดี ไอ้คนๆนี้จะทวงคืน อกบ่าวเคยยาวแค่สามศอก แล้วไซร้บอกว่ามันเป็นสี่ ศอกหลังสำรองยังมี เผื่อมีน้ำไหลมา ไว้กินแม้ไม่กระหาย หากโชคร้ายน้องหลบมา จะเปิดประตูรับสู่ชายคาของอกพี่