พลังรัก

หิน เหล็ก ไฟ, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พลังรัก - หิน เหล็ก ไฟ

A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |

A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | D |

 A  คำ ๆ เดียว  ให้โลกAคุณสดใส F#m  ให้ขม เป็นหวาน มีF#mกำลังใจ A  คำ ๆ เดียว.. อาจทำAให้คุณร้อง F#m  ให้คุณหมดหวัง อยาF#mกจะลาตาย

A | A |F#m | F#m |

 A  ให้เป็นคนดี อย่างที่ใคAรไม่เคยเห็น F#m  ให้เป็นคนเลว อย่างที่คุF#mณไม่เคยเป็น A  เพียงคืนเดียว อาจทำAคุณหลงใหล F#m  ไม่มีเหตุผล ลืมเป็F#mน ลืมตาย

 D  ดังละครที่คุณต้อEงแสดง D  มันเป็นไปเพราะอำนาEจบางอย่าง

พลังแห่งรัF#mก.. ใคร่..  มัF#mนมีพลัง..บัญชาให้คุDณ..ทำอะไร..ได้ทุก Eๆ อย่างพลังแห่งรัF#mก.. ใคร่..  มัF#mนมีพลัง..บัญชาให้คุDณ..ทำอะไร..ได้ทุก Eๆ อย่าง

A | A |F#m | D |

 A  ใคร ๆ ยอม ไม่อาจAทานทนไหว F#m  แสดงออกมา..ตามอารมF#mณ์จะพาไป A  ตัวคุณเอง บางครั้Aงไม่อาจรู้ F#m  ไม่แน่ใจ มีอะไF#mรมาสิงสู่

* | ** |

 D  รักอยู่เหนือใC#mจ..       D  ใคร่อยู่เหนือคุE D  มันกำหนดมC#mา..ให้คุณเป็นอย่างโน้D   อย่างนั้น อย่างนี้Eทุกอย่าง

A | A |F#m | F#m |
A | A |F#m | F#m |

* | ** | ** |

A | A |F#m | F#m | ( x8 )
A | A |F#m | F#m | ( Fade Out )พลังรัก - หิน เหล็ก ไฟ