ปริญญาขี้หก

 อู๊ด หัวลำโพง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ปริญญาขี้หก อู๊ด หัวลำโพง
เนื้อร้อง/ทำนอง: อู๊ด หัวลำโพงเรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อติดต่องานแสดง: 0951511389

G | D |Em | Em |

นโยบายให้ฉันเรียนสูGง  ไอ้ฉันก็ตั้งใจหมาDยมุ่งเพื่อวันข้างหน้าสEm | Emบายพ่อ แม่ แกหวังวาดไGว้.. ว่าลูกจบมาเมื่อใดDแกอิได้พึ่Em | Emงพา..

อิตอนเรียนมันแสนลำGบากแต่จบมา หางายยิ่งยาDใจฉัน มันอ่อน มันEm | Emล้า..เข้ารับคนทำงาน 15G แต่คนสอบแข่งขันหันหวDความฝันมันห่างไEm | Emกล..

อีก เด็กฝาก เด็กท่าน เป็นโหCลูกหลาน คนใหญ่ คนโDอย่างฉันจะเหลืออะEm | Emไร..อุตส่าห์ร่ำเรียนมาแทบตาCแต่ผลสุดท้Dาย.. ก็ยังไม่มีงานEm | Emทำ..

เรียนไปจนสวนยาCงเหม็ด  นา 3 ไร่ ควาDย 7สุดท้ายได้จบออกมG | Emา..ปริญญาที่แขวนข้างฝCา แลกมากับน้ำตDแลกมากับหมดเหงื่อพ่อEmแม่

จะเบี้ยกะหม้Amาย  สวนยางกะเหม็Gปริญญาขี้เท็Dจ  จบมา ไม่มีงานทำEm

C | D |Em | Em |
C | D |Em | Em |

* | ** |

เบี้ยกะหม้Amาย  ควายกะขายเหม็Gนโยบายขี้เท็Dจ  ลอยแพ บัณฑิต ตกงาEm

เบี้ยกะหม้Amาย  นากะเหม็Gปริญญาขี้เท็Dจ  จบมา ไม่มีงานทำEm

เบี้ยกะหม้Amาย  ความหวังกะเหGม็ดนโยบายขี้เท็Dจ  ลอยแพ บัณฑิต ตกEm | Emงาน..คอร์ดเพลง ปริญญาขี้หก อู๊ด หัวลำโพง

เนื้อเพลง ปริญญาขี้หก อู๊ด หัวลำโพงนโยบายให้ฉันเรียนสูง ไอ้ฉันก็ตั้งใจหมายมุ่ง เพื่อวันข้างหน้าสบาย พ่อ แม่ แกหวังวาดไว้ ว่าลูกจบมาเมื่อใด แกอิได้พึ่งพา อิตอนเรียนมันแสนลำบาก แต่จบมา หางายยิ่งยาก ใจฉัน มันอ่อน มันล้า เข้ารับคนทำงาน 15 แต่คนสอบแข่งขันหันหวา ความฝันมันห่างไกล อีก เด็กฝาก เด็กท่าน เป็นโหล ลูกหลาน คนใหญ่ คนโต อย่างฉันจะเหลืออะไร อุตส่าห์ร่ำเรียนมาแทบตาย แต่ผลสุดท้าย ก็ยังไม่มีงานทำ เรียนไปจนสวนยางเหม็ด นา 3 ไร่ ควาย 7 สุดท้ายได้จบออกมา ปริญญาที่แขวนข้างฝา แลกมากับน้ำตา แลกมากับหมดเหงื่อพ่อแม่ จะเบี้ยกะหม้าย สวนยางกะเหม็ด ปริญญาขี้เท็จ จบมา ไม่มีงานทำ เบี้ยกะหม้าย ควายกะขายเหม็ด นโยบายขี้เท็จ ลอยแพ บัณฑิต ตกงาน เบี้ยกะหม้าย นากะเหม็ด ปริญญาขี้เท็จ จบมา ไม่มีงานทำ เบี้ยกะหม้าย ความหวังกะเหม็ด นโยบายขี้เท็จ ลอยแพ บัณฑิต ตกงาน