ผ่าน

 Slot Machine  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผ่าน Slot Machine สล็อตแมชชีน

A | A |

A | A |D | D |
A | A |D | D |

ไม่Aว่าเจอสิ่งใดเนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยนสักวัDน..เคAยวิ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่นั้Dน..

เมื่อก่อนเคยรัF#mก เคยผูกพันแต่มาวันนี้Bmเหมือนเป็นเพียง..คนเคยได้รู้จักกัน

วันAนี้มีสุขใจ แต่ต่อไปสักวันคง..วุ่นวาDย..หากควาAมทุกข์ทนจางหายอาจมองเห็นความสุข..อีกครั้Dง..

จึงทำให้ฉัF#mน.. ได้เข้าใจทุกสิ่งเปลี่ยนผัBmนสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

อย่Aาลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำยัDงมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำเก็Aบคืนและวัน ที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าวยังDมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ

A | A |D | D |

วันAที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ..สักคDน..ในควาAมมืดมนสับสนอาจเจอคนที่จริงใจ..ไม่ยากนัDก..

* | ** |

Bmน..ความมืดมิดยังมีดวงดาGว..และแดดยามเช้าพาให้เราก้าวไป

A | A |D | D |

D | C#m |Bm | E | E |

** |

A | A | D | D | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง ผ่าน Slot Machine สล็อตแมชชีน

เนื้อเพลง ผ่าน slotmachine สล็อตแมชชีน ไม่ว่าเจอสิ่งใด เนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยนสักวัน เคยวิ่งตามความฝัน แต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่นั้น เมื่อก่อนเคยรัก เคยผูกพัน แต่มาวันนี้เหมือนเป็นเพียง คนเคยได้รู้จักกัน วันนี้มีสุขใจ แต่ต่อไปสักวันคง วุ่นวาย หากความทุกข์ทนจางหาย อาจมองเห็นความสุข อีกครั้ง จึงทำให้ฉัน ได้เข้าใจ ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำ ยังมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำ เก็บคืนและวัน ที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าว ยังมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ วันที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ สักคน ในความมืดมนสับสน อาจเจอคนที่จริงใจ ไม่ยากนัก ใน ความมืดมิดยังมีดวงดาว และแดดยามเช้าพาให้เราก้าวไป