ผ่าน

Slot Machine, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผ่าน Slot Machine สล็อตแมชชีน

A | A |

A | A |D | D |
A | A |D | D |

ไม่Aว่าเจอสิ่งใดเนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยนสักวัDน..เคAยวิ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่นั้Dน..

เมื่อก่อนเคยรัF#mก เคยผูกพันแต่มาวันนี้Bmเหมือนเป็นเพียง..คนเคยได้รู้จักกัน

วันAนี้มีสุขใจ แต่ต่อไปสักวันคง..วุ่นวาDย..หากควาAมทุกข์ทนจางหายอาจมองเห็นความสุข..อีกครั้Dง..

จึงทำให้ฉัF#mน.. ได้เข้าใจทุกสิ่งเปลี่ยนผัBmนสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

อย่Aาลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำยัDงมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำเก็Aบคืนและวัน ที่ผ่านที่เคยได้ปวดร้าวยังDมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ

A | A |D | D |

วันAที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ..สักคDน..ในควาAมมืดมนสับสนอาจเจอคนที่จริงใจ..ไม่ยากนัDก..

* | ** |

Bmน..ความมืดมิดยังมีดวงดาGว..และแดดยามเช้าพาให้เราก้าวไป

A | A |D | D |

D | C#m |Bm | E | E |

** |

A | A | D | D | ( x2 ) | A |ผ่าน Slot Machine สล็อตแมชชีน