ผีบ้า

 กล้า สีเกด  บิว สรรชัย  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผีบ้า บิว สรรชัย x กล้า สีเกด
เนื้อร้อง/ทำนอง: บิว สรรชัยเรียบเรียง: อ.โอ๋ บุรีรัมย์สังกัดค่าย: KPS Record

D | C#m |Bm | E | E |

คือAจั่งคนบ่เต็ม  สมอC#mงขาด ๆ เกิน ๆเมื่อฮู้Dว่าเจ้าสิเดิน.. ไปEกับเขา..สมอF#mงสั่งการบ่ทัน  เมื่อฮู้ว่าเจ้C#mาสิจบฮักเฮาน้อBmงสิไปกับเขDา อ้ายสิอยู่..Eจั่งใด๋..

 D  ขาดไฟส่องทาง  ขาดเธC#mอเป็นแรงบันดาลใจต่อไปนี้Bmสิสู้เพื่อไผD ถ้าบ่มีEเจ้า...

สมองเลอะเลืAอน  เมื่อฮู้ว่าเจ้ามีเขC#mฝืนยิ้ม แต่ว่าใจBmเศร้า  บ่ฮู้ว่าเป็นอีEหยังอยู่สื่อ ๆD น้ำตากะไหล ห้ามบ่ฟัC#mบ่มีจุดหมายปลายBmทาง  คือจั่งผีEบ้า

อ้ายบ่ฮู้Dสิอยู่ได้ฮอดมื้อใด๋ย้านหัวใC#mจของอ้ายสิตายบ่มีเจ้Bmา.. กะส่ำDขาดลมหายEใจ.. . E

A | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm E | A |

* | ** | ** |

 E   คือจั่งผีAบ้า..คอร์ดเพลง ผีบ้า บิว สรรชัย x กล้า สีเกด

เนื้อเพลง ผีบ้า บิว สรรชัย x กล้า สีเกดคือจั่งคนบ่เต็ม สมองขาดๆเกินๆเมื่อฮู้ว่าเจ้าสิเดิน ไปกับเขา สมองสั่งการบ่ทัน เมื่อฮู้ว่าเจ้าสิจบฮักเฮา น้องสิไปกับเขา อ้ายสิอยู่จั่งใด๋ ขาดไฟส่องทาง ขาดเธอเป็นแรงบันดาลใจ ต่อไปนี้สิสู้เพื่อไผ ถ้าบ่มีเจ้า สมองเลอะเลือน เมื่อฮู้ว่าเจ้ามีเขา ฝืนยิ้ม แต่ว่าใจเศร้า บ่ฮู้ว่าเป็นอีหยัง อยู่สื่อๆน้ำตากะไหล ห้ามบ่ฟัง บ่มีจุดหมายปลายทาง คือจั่งผีบ้า อ้ายบ่ฮู้สิอยู่ได้ฮอดมื้อใด๋ ย้านหัวใจของอ้ายสิตาย บ่มีเจ้า กะส่ำขาดลมหายใจ คือจั่งผีบ้า