ผีบ้า

กล้า สีเกด, บิว สรรชัย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผีบ้า - บิว สรรชัย x กล้า สีเกด

D | C#m |Bm | E | E |

คือAจั่งคนบ่เต็ม  สมอC#mงขาด ๆ เกิน ๆเมื่อฮู้Dว่าเจ้าสิเดิน.. ไปEกับเขา..สมอF#mงสั่งการบ่ทัน  เมื่อฮู้ว่าเจ้C#mาสิจบฮักเฮาน้อBmงสิไปกับเขDา อ้ายสิอยู่..Eจั่งใด๋..

 D  ขาดไฟส่องทาง  ขาดเธC#mอเป็นแรงบันดาลใจต่อไปนี้Bmสิสู้เพื่อไผD ถ้าบ่มีEเจ้า...

สมองเลอะเลืAอน  เมื่อฮู้ว่าเจ้ามีเขC#mฝืนยิ้ม แต่ว่าใจBmเศร้า  บ่ฮู้ว่าเป็นอีEหยังอยู่สื่อ ๆD น้ำตากะไหล ห้ามบ่ฟัC#mบ่มีจุดหมายปลายBmทาง  คือจั่งผีEบ้า

อ้ายบ่ฮู้Dสิอยู่ได้ฮอดมื้อใด๋ย้านหัวใC#mจของอ้ายสิตายบ่มีเจ้Bmา.. กะส่ำDขาดลมหายEใจ.. . E

A | C#m |Bm E | A |
D | C#m F#m |Bm E | A |

* | ** | ** |

 E   คือจั่งผีAบ้า..ผีบ้า - บิว สรรชัย x กล้า สีเกด