เป็นตายร้ายดี

 Labanoon สตริง คิดถึง ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เป็นตายร้ายดี LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music

หน้าหนาEวมาเยือน ลมเย็น ๆ มันเตือนหัวใC#mจฉันให้ยิ่งEคิดถึงคนที่ทำให้ฉันไม่หนาBวใจ

จากวันที่ร่ำAลา ไม่ได้พบเจอ เธอไปอยู่Eไหนกำลังทำอะไรไม่รู้Bเลย  ไม่มีข่าวBคราว

เธอจะเป็Eนยังไงบ้างก็ไม่รู้ใครจะดูC#m จะแล คอยเป็นห่วงเธอทุก ๆ คืนBได้แต่เพ้อไม่รู้เลยว่าเธอเป็นตาAยร้ายดีB

ยังมีเธอEคนเดียวอยู่ในหัวใจไม่ว่าเธC#mอเจออะไรในวันนี้อยากให้รับBรู้เหลือเกินให้รับรู้ว่าใจที่ฉัAนมี.. Bคิดถึ(E | E)งเธอ..

ทุก ๆE เรื่องราว..ที่ได้พบได้เจอในวัC#mนนี้ไม่ค่อEยจะมีเรื่องดี ๆ ให้เห็นสักเท่าBไร

ลมหนาวที่พัดAมา ขอให้พัดพาเรื่องที่เลวEร้ายให้เธออย่าได้เจ็บและช้ำBใจ ให้เธอโชคBดี

* | ** |

E | C#m |G#m | A B |

 E  ขอวอน ขอพรให้คนดี C#m  รักเธอ รักเธอทั้งใจดวG#m | A Bงนี้

 A  เป็นห่วงEเธอ   อยากรู้เธอเป็นAไง   หมดทั้งหัวใจ..เป็นห่วงEเธอ   กำลังทำอะไรไม่รู้Bเลย ไม่มีข่าวBคราว

* | ** |

ให้รับBรู้ไว้เลย.. ว่าฉันAยังหวังดัชียังรัE | E | E | E | E | E | Eก..เธอ... .. . ... . . . .คอร์ดเพลง เป็นตายร้ายดี LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง เป็นตายร้ายดี LABANOON ลาบานูนหน้าหนาวมาเยือน ลมเย็นๆมันเตือนหัวใจฉัน ให้ยิ่งคิดถึงคนที่ทำให้ฉันไม่หนาวใจ จากวันที่ร่ำลา ไม่ได้พบเจอ เธอไปอยู่ไหน กำลังทำอะไรไม่รู้เลย ไม่มีข่าวคราว เธอจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ ใครจะดู จะแล คอยเป็นห่วงเธอ ทุกๆคืนได้แต่เพ้อ ไม่รู้เลยว่าเธอเป็นตายร้ายดี ยังมีเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจ ไม่ว่าเธอเจออะไรในวันนี้ อยากให้รับรู้เหลือเกิน ให้รับรู้ว่าใจที่ฉันมี คิดถึงเธอ ทุกๆเรื่องราวที่ได้พบได้เจอในวันนี้ ไม่ค่อยจะมีเรื่องดีๆให้เห็นสักเท่าไร ลมหนาวที่พัดมา ขอให้พัดพาเรื่องที่เลวร้าย ให้เธออย่าได้เจ็บและช้ำใจ ให้เธอโชคดี ขอวอน ขอพรให้คนดี รักเธอ รักเธอทั้งใจดวงนี้ เป็นห่วงเธอ อยากรู้เธอเป็นไง หมดทั้งหัวใจเป็นห่วงเธอ กำลังทำอะไรไม่รู้เลย ไม่มีข่าวคราว ให้รับรู้ไว้เลย ว่าฉันยังหวังดัชี ยังรักเธอ