เป็นตายร้ายดี

Labanoon, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เป็นตายร้ายดี LABANOON ลาบานูน

หน้าหนาEวมาเยือน ลมเย็น ๆ มันเตือนหัวใC#mจฉันให้ยิ่งEคิดถึงคนที่ทำให้ฉันไม่หนาBวใจ

จากวันที่ร่ำAลา ไม่ได้พบเจอ เธอไปอยู่Eไหนกำลังทำอะไรไม่รู้Bเลย  ไม่มีข่าวBคราว

เธอจะเป็Eนยังไงบ้างก็ไม่รู้ใครจะดูC#m จะแล คอยเป็นห่วงเธอทุก ๆ คืนBได้แต่เพ้อไม่รู้เลยว่าเธอเป็นตาAยร้ายดีB

ยังมีเธอEคนเดียวอยู่ในหัวใจไม่ว่าเธC#mอเจออะไรในวันนี้อยากให้รับBรู้เหลือเกินให้รับรู้ว่าใจที่ฉัAนมี.. Bคิดถึ(E | E)งเธอ..

ทุก ๆE เรื่องราว..ที่ได้พบได้เจอในวัC#mนนี้ไม่ค่อEยจะมีเรื่องดี ๆ ให้เห็นสักเท่าBไร

ลมหนาวที่พัดAมา ขอให้พัดพาเรื่องที่เลวEร้ายให้เธออย่าได้เจ็บและช้ำBใจ ให้เธอโชคBดี

* | ** |

E | C#m |G#m | A B |

 E  ขอวอน ขอพรให้คนดี C#m  รักเธอ รักเธอทั้งใจดวG#m | A Bงนี้

 A  เป็นห่วงEเธอ   อยากรู้เธอเป็นAไง   หมดทั้งหัวใจ..เป็นห่วงEเธอ   กำลังทำอะไรไม่รู้Bเลย ไม่มีข่าวBคราว

* | ** |

ให้รับBรู้ไว้เลย.. ว่าฉันAยังหวังดัชียังรัE | E | E | E | E | E | Eก..เธอ... .. . ... . . . .เป็นตายร้ายดี LABANOON ลาบานูน