ผู้หญิงเจ้าชู้

 ธีเดช ทองอภิชาติ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติ

G | A |C | G |

และสุดท้าGยมันก็เป็นฉัDน..ที่ต้องจากEmไปเธอไม่เหลืGอแม้เพียงเยื่อใยD..อะไรสักEmอย่างจบลงแล้Gว ความรักสองเรDา ถึงคราวจืดEmจางเมื่อเธอเจอหนทาAmง ทางที่ดี ดีกว่าเส้นเดิD

ตอนเธอคGบ พบพลันกับเขDา รักเราอยู่EmไหนคำสัญญาGที่เคยให้ไว้D คงอวสาEmวันพรุ่งนี้GในสายตาเธDอ ฉันแค่ทางผ่าEmเป็นแค่สะพาAmน..ให้เธอก้าวผ่านไปยังจุดหมาD

 Bm  ลืมเรื่องของเราได้ง่ายจริงนEmะเธอ Am  มิใช้พลั้ง มิใช้เผลCอ แต่เธอกำลังนอกใจD

ผู้หญิงเจ้าชู้G ถ้ากูรู้D ไม่เอาทำแฟEmเห็นแล้วอายหมามันแทAmใครเป็นแฟDน ระวังให้G Dดีผู้หญิงเจ้าชู้G แลไม่รู้D ถึงหน้าตาดีEmวังเว้อผู้หญิงพันนี้Am  วังให้ดีD ผู้หญิงเจ้าชู้G..

D |

G D | Em |C D | G |
Bm | Em |Am D | G |

* | ** | ** |

วังเว้อผู้หญิงพันนี้Am  วังให้ดีD..  ผู้หญิงเจ้าชู้G..คอร์ดเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง ผู้หญิงเจ้าชู้ ธีเดช ทองอภิชาติและสุดท้ายมันก็เป็นฉันที่ต้องจากไป เธอไม่เหลือแม้เพียงเยื่อใยอะไรสักอย่าง จบลงแล้ว ความรักสองเรา ถึงคราวจืดจาง เมื่อเธอเจอหนทาง ทางที่ดี ดีกว่าเส้นเดิม ตอนเธอคบ พบพลันกับเขา รักเราอยู่ไหน คำสัญญาที่เคยให้ไว้ คงอวสาน วันพรุ่งนี้ในสายตาเธอ ฉันแค่ทางผ่าน เป็นแค่สะพานให้เธอก้าวผ่านไปยังจุดหมาย ลืมเรื่องของเราได้ง่ายจริงนะเธอ มิใช้พลั้ง มิใช้เผลอ แต่เธอกำลังนอกใจ ผู้หญิงเจ้าชู้ ถ้ากูรู้ ไม่เอาทำแฟน เห็นแล้วอายหมามันแทน ใครเป็นแฟน ระวังให้ดี ผู้หญิงเจ้าชู้ แลไม่รู้ ถึงหน้าตาดี วังเว้อผู้หญิงพันนี้ วังให้ดี ผู้หญิงเจ้าชู้ วังเว้อผู้หญิงพันนี้ วังให้ดี ผู้หญิงเจ้าชู้