พูดไม่ค่อยเก่ง

AB Normal, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พูดไม่ค่อยเก่ง AB NORMAL เอบีนอร์มัล

Asus2 | Asus2 |Asus2 | Asus2 |

มีAsus2บางคำที่อยาก..บอกกับเธC#m7จิตใAsus2จบางคนทั้งเหม่อ.. เพราะคิดถึงC#m7เธอแต่ไม่รู้Bm7จะเริ่มต้นยังไงและไม่รู้Eว่าเธอจะรังเกียจไหม

ยัAsus2งเดาใจไม่ถูก อยากจะรู้ C#m7ถ้าใคAsus2รคนหนึ่งรักเธอ..หมดทั้งหัวC#m7ใจอยากให้เขBm7าคนนั้นทำอะไรเพื่อให้เธอEได้พอเข้าใจว่าฉัน.Asus2 | Asus2.รักเธอ

Asus2 | Asus2 |

พูดไม่ค่อยเก่Dง แต่รัEกหมดใAsus2ถ้ารู้ว่าชอบอะไรD  จะหEาให้เธAsus2พูดไม่ค่อยเก่Dง แต่ฉัEนรักC#m7 F#mเธออย่าปล่อยให้เพ้Bm7อ  ให้รัEกเธอข้างAsus2เดียว

Asus2 E |

ก็ยัAsus2งเดาใจไม่ถูก อยากจะรู้C#m7ถ้าใคAsus2รคนหนึ่งรักเธอ..หมดทั้งหัวC#m7ใจอยากให้ฉัBm7นคนนี้ทำอะไรเพื่อให้เธอEได้พอเข้าใจว่าฉัน.Asus2 | Asus2.รักเธอ

** |

C#m7 |Asus2 | C#m7 |

อยากให้ฉัBm7นคนนี้ทำอะไรเพื่อให้เธอEได้พอเข้าใจว่าฉัน..รักAsus2เธอ

** | ** |

อย่าปล่อยให้เพ้Bm7อ  ให้ฉันEรักเธอข้าAsus2งเดียวพูดไม่ค่อยเก่ง AB NORMAL เอบีนอร์มัล