พูดไม่ค่อยเก่ง

 AB Normal  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พูดไม่ค่อยเก่ง AB NORMAL เอบีนอร์มัล
เนื้อร้อง/ทำนอง: กุศล เหล็กศิริเรียบเรียง: สันธาน เลาหวัฒนาวิทย์, ศิริศิลป์ โชติวิจิตรสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Asus2 | Asus2 |Asus2 | Asus2 |

มีAsus2บางคำที่อยาก..บอกกับเธC#m7จิตใAsus2จบางคนทั้งเหม่อ.. เพราะคิดถึงC#m7เธอแต่ไม่รู้Bm7จะเริ่มต้นยังไงและไม่รู้Eว่าเธอจะรังเกียจไหม

ยัAsus2งเดาใจไม่ถูก อยากจะรู้ C#m7ถ้าใคAsus2รคนหนึ่งรักเธอ..หมดทั้งหัวC#m7ใจอยากให้เขBm7าคนนั้นทำอะไรเพื่อให้เธอEได้พอเข้าใจว่าฉัน.Asus2 | Asus2.รักเธอ

Asus2 | Asus2 |

พูดไม่ค่อยเก่Dง แต่รัEกหมดใAsus2ถ้ารู้ว่าชอบอะไรD  จะหEาให้เธAsus2พูดไม่ค่อยเก่Dง แต่ฉัEนรักC#m7 F#mเธออย่าปล่อยให้เพ้Bm7อ  ให้รัEกเธอข้างAsus2เดียว

Asus2 E |

ก็ยัAsus2งเดาใจไม่ถูก อยากจะรู้C#m7ถ้าใคAsus2รคนหนึ่งรักเธอ..หมดทั้งหัวC#m7ใจอยากให้ฉัBm7นคนนี้ทำอะไรเพื่อให้เธอEได้พอเข้าใจว่าฉัน.Asus2 | Asus2.รักเธอ

** |

C#m7 |Asus2 | C#m7 |

อยากให้ฉัBm7นคนนี้ทำอะไรเพื่อให้เธอEได้พอเข้าใจว่าฉัน..รักAsus2เธอ

** | ** |

อย่าปล่อยให้เพ้Bm7อ  ให้ฉันEรักเธอข้าAsus2งเดียวคอร์ดเพลง พูดไม่ค่อยเก่ง ABNORMAL เอบีนอร์มอล

เนื้อเพลง พูดไม่ค่อยเก่ง ABNORMAL เอบีนอร์มอล มีบางคำที่อยาก บอกกับเธอ จิตใจบางคนทั้งเหม่อ เพราะคิดถึงเธอ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง และไม่รู้ว่าเธอจะรังเกียจไหม ยังเดาใจไม่ถูก อยากจะรู้ ถ้าใครคนหนึ่งรักเธอ หมดทั้งหัวใจ อยากให้เขาคนนั้นทำอะไร เพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉัน รักเธอ พูดไม่ค่อยเก่ง แต่รักหมดใจ ถ้ารู้ว่าชอบอะไร จะหาให้เธอ พูดไม่ค่อยเก่ง แต่ฉันรักเธอ อย่าปล่อยให้เพ้อ ให้รักเธอข้างเดียว ก็ยังเดาใจไม่ถูก อยากจะรู้ ถ้าใครคนหนึ่งรักเธอ หมดทั้งหัวใจ อยากให้ฉันคนนี้ทำอะไร เพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉัน รักเธอ อยากให้ฉันคนนี้ทำอะไร เพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉัน รักเธอ อย่าปล่อยให้เพ้อ ให้ฉันรักเธอข้างเดียว