เพราะเวลาที่ฉันรักใคร

genie new folder, Uefa Hari, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เพราะเวลาที่ฉันรักใคร - Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)

A#maj7 | A#maj7 |

   ปาA#maj7กเธอบอกว่ารัGm7ก.. Cm7  แต่การกระทำFของเธอนั้นDm7 Gm7ไม่ใช่.. Cm7  แววตาของเธFอมันดูคล้าย ๆDm7 โลกมันเปลี่ยGm7นไป   โลกทั้งใCm7บ..ที่เคยมีกับฉัF

   เธA#maj7อบอกว่าห่วงใGm7ย.. Cm7  แต่เธอผลักไสFฉันให้ออกไDm7ป..ไกลห่Gm7าง.. Cm7  เธอไม่สนFใจไยดีกันแล้Dm7ว ก็พอรู้.Gm7.   เพราะฉันดูCm7ทุกอย่าง..   การกระทำD#..ของเธอมันไม่เหมือนเดิFม..

เธอA#คงไม่รักฉันแล้วหรือว่าเธอนั้Dmนไม่คิดจะรักอยู่Gmแล้วก็บอกมCm7า  อย่าให้ฉัFนนั้นรักไปมากA#กว่านี้

เพราะเวลาที่ฉันD#maj7รักใครสักคนฉันไม่เคยหาเหตุผล ฉันไม่เคยรู้ว่าเขDm7านั้นรักไม่รักตัวฉัGm7น ไม่คิด ไม่สน ว่าเขาเป็นอย่างไCm7รู้แค่รัFก.. รักเขาหมดทั้งA#หัวใจ

A#maj7 | A#maj7 |

   เA#maj7วลาที่ผ่านGm7มา.. Cm7  เธอบอกรักFฉัน ไม่ว่าฉันDm7 Gm7เป็นยังไง.. Cm7  และจำได้ดีF..ว่าเธอรักฉัDm7นมากขนาดGm7ไหน   วันนี้ใCm7จ..เธอนั้นเปลี่Fยน..   การกระทำD#ของเธอ..มันไม่เหมือนเดิF

* | ** | * | ** |

A# | Dm7 |Cm7 F | A# |
D#maj7 | Dm |

 Cm7  รู้แค่รัFก.. รักเธอหมดทั้งA#หัวใจเพราะเวลาที่ฉันรักใคร - Uefa Hari (ยูฟ่า ฮาริ)