ปวดร้าว

  พิม ฐิติยากร   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปวดร้าว พิม ฐิติยากร
เนื้อร้อง: จิระศักดิ์ ธรรมประศาสน์ทำนอง: ต่างประเทศเรียบเรียง: Midsummer Night’s Dreamดนตรี: Shakeshoulder

 Em  เจ็บปวดคราวนี้ ฉันคงไม่ลืDม..   ใครคนทำให้ใจฉันแทบCสลาย.. คิดแล้วยิ่งเจ็บใจD..   ทำเราอย่างง่ายดาEmย.. ฉันไม่เหลืออะไรใDห้ใคร   นอกจากใจที่ปวดEm | Emร้าว..

 Em  เรื่องราวเรานั้น ขอให้มันจบไปD..   เธอจะเป็นของใครฉันไม่Cขัดขวาง   ขอให้มันจบลDง.. แค่เพียงครึ่งEmทาง   ฉันขอเป็นฝ่ายเดินDหนีไป..   ด้วยดวงใจที่ปวดEm | Emร้าว..

 G  ฉันไม่ขอร้องเธDอ..ให้ปลอบใEm C  ไม่ต้องมาห่วงใยD จบแค่นี้Gพอ   ฉันไม่ขอให้เธDอมาจากเขา   เพราะว่าเขCาก็คงปวดร้าวอย่างEm | Emฉัน.. G  ฉันรู้แล้วว่าเธDอเป็นอย่างไEm C  หากวันใดที่เธDอถูกเขาทิ้งGมา   ไม่ต้องหันมามอDงคนอย่างฉัน   ไม่มีวันCที่จะกลับไป..เสีEm | Emยใจ..

 Em  เจ็บปวดคราวนี้..ครั้งเดียวสุดท้Dาย   มันคงจำฝังใจฉันไปCอีกนาน ขอให้เธอโชคดีD..   ตามที่เธอต้องกาEmร ฉันไม่ขอให้เธอDเห็นใจ   ไม่เป็นไร แค่ปวดEm | Emร้าว..

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ปวดร้าว พิม ฐิติยากร

เนื้อเพลง ปวดร้าว พิม ฐิติยากรเจ็บปวดคราวนี้ ฉันคงไม่ลืม ใครคนทำให้ใจฉันแทบสลาย คิดแล้วยิ่งเจ็บใจ ทำเราอย่างง่ายดาย ฉันไม่เหลืออะไรให้ใคร นอกจากใจที่ปวดร้าว เรื่องราวเรานั้น ขอให้มันจบไป เธอจะเป็นของใครฉันไม่ขัดขวาง ขอให้มันจบลง แค่เพียงครึ่งทาง ฉันขอเป็นฝ่ายเดินหนีไป ด้วยดวงใจที่ปวดร้าว ฉันไม่ขอร้องเธอให้ปลอบใจ ไม่ต้องมาห่วงใย จบแค่นี้พอ ฉันไม่ขอให้เธอมาจากเขา เพราะว่าเขาก็คงปวดร้าวอย่างฉัน ฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นอย่างไร หากวันใดที่เธอถูกเขาทิ้งมา ไม่ต้องหันมามองคนอย่างฉัน ไม่มีวันที่จะกลับไปเสียใจ เจ็บปวดคราวนี้ครั้งเดียวสุดท้าย มันคงจำฝังใจฉันไปอีกนาน ขอให้เธอโชคดี ตามที่เธอต้องการ ฉันไม่ขอให้เธอเห็นใจ ไม่เป็นไร แค่ปวดร้าว