พัง

 Indigo สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พัง Indigo อินดิโก

Cm | Dm |Gm | Gm |

คงจะมีเป็นล้าCmนเหตุผล.. Dmที่ทำให้ฉันควรGmต้องไปบอกกับเธอว่ารัCmกแค่ไหน.. Dmเหมือนเธอไม่ได้Gmยิน

อยู่กันไปก็เหมืCmอนถูกทิ้ง.. Dmเหมือนกับคนไม่มีGmความหมายในแววตาที่ว่าCmงเปล่านั้น.. Dmเก็บฉันไว้ที่ใGm

 Cm Dmก็รู้..             ควรต้อGmงไปยิ่งฝืCmนเท่าไDmรก็ยิ่งเหนื่อยGmใจตัวCm Dmฉัน..        ต้องทำอย่างGmไรเมื่อเธอมCmา..ยื้อฉันไDmว้..ด้วยคำเดิGmม..

เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำCm รั้งไม่ใDmห้ฉันไGmในใจก็รู้แค่คำหลอกลวCmง แต่ก็ยัDmงไม่ไปไหGmเจอคำว่ารักคำเดียวก็พัCmง ทำอะไDmรไม่ได้Gm..เธอทำให้ฉันยิ่งหCmนีเท่าไรDm ก็ยังวนGmที่เดิม

Cm | Dm |Gm | Gm |

เกลียดตัวเองที่ฝืCmนไม่ไหว.. Dmทั้งที่ใจนั้นแทGmบสลายแต่จะให้ต้องฝืCmนจากไป.. Dm   ก็ทำไม่ไGmด้..

* | ** |

Cm Dm | Gm |
Cm Dm | Gm |

** | ** |

Cm Dm | Gm |พัง Indigo อินดิโก