ความรักดีๆ อยู่ที่ไหน

 พีท พีระ  สตริง  คนโสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ความรักดีๆ อยู่ที่ไหน พีท พีระ เทศวิศาล Peet Peera
เนื้อร้อง/ทำนอง: MildVocaListเรียบเรียง: ชินวุฒิ วัฒนาสัจจาโปรดิวเซอร์: ม.ล. พิทยากรณ์ รัชนีสังกัดค่าย: MONO MUSIC

Csus2 G/B | Am G |F Em | Dm G |
Csus2 Dm | Em Dm |

มอCงดูคนรอบ ๆ กาย  มอAmงใคร ใครเขารักกันมอDmงมันอยู่อย่างนั้น แม้ว่ามัGนจะทำให้น้อยใจ

คนCมันเคยมีคู่กาย  คนAmมันเคยมีคู่ใจมัDmนเลยทนไม่ไหว ต้องทำGอะไรสักที

ความรัFกอยู่แห่งหนใEmใครเก็บเอาDmไว้ หลบอยู่Emไหน เหตุใดFไม่ปรากฏตัG

หรือความรัCก..แท้จริG/Bงไม่มีอยู่เลAmรักใคGรก็ต้องลงเอFย ช้ำเจ็Emบ ร้าวปวDmด ทุกทีG (อยู่อย่างนี้ )หาความรัCก..เท่าไG/Bร ไม่เจอสักทีAmหัวใจGโทรม ๆ ที่มีF ใครสักคEmน..ช่วยทีDmความรัGกดี ๆ อยู่ที่ไหน

C Dm Em G | G7sus4 |

วันCเวลาที่แสนดี  วัAmนที่มีเธอข้างกายเธอDmมาเติมความหมาย.. ให้ใจGที่เฉยและชา

แต่วันCหนึ่งเธอมาทิ้งไป  ทำAmให้ใจทรมานจมDmอยู่กับความหลัง แม้ว่าเธอGทำใจฉันหายไป

* | ** |

F | Em |Dm Em | F | G |

* |

หรือความรัCก..แท้จริG/Bงไม่มีอยู่เลAmรักใคGรก็ต้องลงเอFย ช้ำเจ็Emบ ร้าวปวDmด อยู่อย่าGงนี้และรัCก..เท่าไG/Bร ไม่เจอสักทีAmหัวใจGโทรม ๆ ที่มีF ใครสักคEmน..ช่วยทีDmความรัGกดี ๆ อยู่ที่Cไหน..  Am

ช่วยทำให้ฉันเจDmอสักที รักแท้Fดี ๆ อยู่GกับใคCร..คอร์ดเพลง ความรักดีๆ อยู่ที่ไหน พีท พีระ เทศวิศาล Peet Peera

เนื้อเพลง ความรักดีๆ อยู่ที่ไหน พีท พีระ เทศวิศาล Peet Peeraมองดูคนรอบๆกาย มองใคร ใครเขารักกัน มองมันอยู่อย่างนั้น แม้ว่ามันจะทำให้น้อยใจ คนมันเคยมีคู่กาย คนมันเคยมีคู่ใจ มันเลยทนไม่ไหว ต้องทำอะไรสักที ความรักอยู่แห่งหนใด ใครเก็บเอาไว้ หลบอยู่ไหน เหตุใดไม่ปรากฏตัว หรือความรักแท้จริงไม่มีอยู่เลย รักใครก็ต้องลงเอย ช้ำเจ็บ ร้าวปวด ทุกที (อยู่อย่างนี้ ) หาความรักเท่าไร ไม่เจอสักที หัวใจโทรมๆที่มี ใครสักคนช่วยที ความรักดีๆอยู่ที่ไหน วันเวลาที่แสนดี วันที่มีเธอข้างกาย เธอมาเติมความหมาย ให้ใจที่เฉยและชา แต่วันหนึ่งเธอมาทิ้งไป ทำให้ใจทรมาน จมอยู่กับความหลัง แม้ว่าเธอทำใจฉันหายไป หรือความรักแท้จริงไม่มีอยู่เลย รักใครก็ต้องลงเอย ช้ำเจ็บ ร้าวปวด อยู่อย่างนี้ และรักเท่าไร ไม่เจอสักที หัวใจโทรมๆที่มี ใครสักคนช่วยที ความรักดีๆอยู่ที่ไหน ช่วยทำให้ฉันเจอสักที รักแท้ดีๆอยู่กับใคร