รอยส้นตีน

 บอล ใบลาน  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รอยส้นตีน บอล ใบลาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิฆเนศร์ เศวตเวชเรียบเรียง/ดนตรี: ตุด นาคอนสังกัดค่าย: ปลดล็อคเพลง Music Group

F#m | F#m |
A E | C#m F#m |A E | D E | F#m |

จบลงแล้Aวรักที่แสนหวEานจากน้ำตาC#mล กลายเป็นน้ำตF#mคือภาพหลอAน หลงวันเวลEยังติดตDา ทำร้ายจิตใE

เธอจากไปแล้Aว ไม่มีวันคืEปล่อยฉันยืC#mน งี่เง่า งมงาF#mที่บอกว่ารัAก รักฉันมากมาEหลอDกฉันให้ตายใจE  เพื่อจะทิ้งกัF#m

เธอเหลือเอาไDว้แค่รอยส้นตีEกับกลิ่C#mนน้ำหอมจาง ๆF#mควายหน้าโง่D ใจพัEง    จC#mมอยู่บนบ่อน้ำตF#mเหลือเอาไว้Dแค่ความทรงจำE กับคำC#mว่าเลิกยังดีF#mกว่าไอ้ควายหน้าโDง่ ไร้น้ำยEจะมีC#mปัญญาอะไF#mร  (ยังไม่เจียมตัF#mว)

เก็บความหลัAง ครั้งภาพวันเก่Eทั้งที่เรC#mานั้นเคยรักกัF#mแต่วันนี้Aไร้รสรักหวEานเหลือเพียงฉัDนกับซากวันวาEน ก้นบ่อน้ำตF#m

A E | C#m F#m |A E | D E |
A E/G# | C#m F#m |A E | D E | F#m |

* | * |

F#m | F#m |ฟังเพลง - รอยส้นตีน - บอล ใบลาน - YouTube

เนื้อเพลง รอยส้นตีน บอล ใบลานจบลงแล้วรักที่แสนหวาน จากน้ำตาล กลายเป็นน้ำตา คือภาพหลอน หลงวันเวลา ยังติดตา ทำร้ายจิตใจ เธอจากไปแล้ว ไม่มีวันคืน ปล่อยฉันยืน งี่เง่า งมงาย ที่บอกว่ารัก รักฉันมากมาย หลอกฉันให้ตายใจ เพื่อจะทิ้งกัน เธอเหลือเอาไว้แค่รอยส้นตีน กับกลิ่นน้ำหอมจางๆควายหน้าโง่ ใจพัง จมอยู่บนบ่อน้ำตา เหลือเอาไว้แค่ความทรงจำ กับคำว่าเลิกยังดีกว่า ไอ้ควายหน้าโง่ ไร้น้ำยา จะมีปัญญาอะไร (ยังไม่เจียมตัว) เก็บความหลัง ครั้งภาพวันเก่า ทั้งที่เรานั้นเคยรักกัน แต่วันนี้ไร้รสรักหวาน เหลือเพียงฉันกับซากวันวาน ก้นบ่อน้ำตา