ร้องไห้กับฉัน

เสือ ธนพล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ร้องไห้กับฉัน - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

F C | A# |F C | A# |

F C | A# |F C | A# |
C C#dim | Dm |

 Dm  แม้ชีวิตไม่เป็นดั่งใจF   หากผิดหวังท้อแท้เมื่อไรC   ยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้Dm..

 Dm  พร้อมเสมอ แค่เธอบอกมF   จะไปหาช่วยซับน้ำตC   ไม่ว่าใครจะทำให้มันไหDmล..

 Gm  อย่าให้คนเพียงคนเดีAmยว   ทำชีวิตของเธอพัง A#  เก็บความฝัน ของเธอเอาไCว้..

 F ร้องไห้CกับฉัDmน ระบายออกจากหัวใจ F แล้วเริ่Cมใหม่ ยัA#งไม่สาCย.. F ร้องไห้CกับฉัDmน ระบายออกจากหัวใจ F ผ่านไปแล้Cว ลืมมันA# C | (F)ไป..

 Dm  เมื่อเธอนั้นทำดีสุดแล้F   แต่ไม่แคล้วเสียงคนประณาC   คำเหยียดหยาม มันทำให้เธอท้Dm

 Dm  ฉันพอรู้มันเป็นอย่างไF   สิ่งที่เสียแล้วก็เสียไปC   อย่าทำร้ายตัวเองอีกเลDm

* | ** |

Dm | F |C | Dm |

* | ** | ** |ร้องไห้กับฉัน - เสือ ธนพล อินทฤทธิ์