ร้องไห้กับฉัน

 เสือ ธนพล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ร้องไห้กับฉัน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์เรียบเรียง: จิตติพล บัวเนียมสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F C | A# |F C | A# |

F C | A# |F C | A# |
C C#dim | Dm |

 Dm  แม้ชีวิตไม่เป็นดั่งใจF   หากผิดหวังท้อแท้เมื่อไรC   ยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้Dm..

 Dm  พร้อมเสมอ แค่เธอบอกมF   จะไปหาช่วยซับน้ำตC   ไม่ว่าใครจะทำให้มันไหDmล..

 Gm  อย่าให้คนเพียงคนเดีAmยว   ทำชีวิตของเธอพัง A#  เก็บความฝัน ของเธอเอาไCว้..

 F ร้องไห้CกับฉัDmน ระบายออกจากหัวใจ F แล้วเริ่Cมใหม่ ยัA#งไม่สาCย.. F ร้องไห้CกับฉัDmน ระบายออกจากหัวใจ F ผ่านไปแล้Cว ลืมมันA# C | (F)ไป..

 Dm  เมื่อเธอนั้นทำดีสุดแล้F   แต่ไม่แคล้วเสียงคนประณาC   คำเหยียดหยาม มันทำให้เธอท้Dm

 Dm  ฉันพอรู้มันเป็นอย่างไF   สิ่งที่เสียแล้วก็เสียไปC   อย่าทำร้ายตัวเองอีกเลDm

* | ** |

Dm | F |C | Dm |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ร้องไห้กับฉัน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เนื้อเพลง ร้องไห้กับฉัน เสือ ธนพล อินทฤทธิ์แม้ชีวิตไม่เป็นดั่งใจ หากผิดหวังท้อแท้เมื่อไร ยังมีกำลังใจอยู่ตรงนี้ พร้อมเสมอ แค่เธอบอกมา จะไปหาช่วยซับน้ำตา ไม่ว่าใครจะทำให้มันไหล อย่าให้คนเพียงคนเดียว ทำชีวิตของเธอพัง เก็บความฝัน ของเธอเอาไว้ ร้องไห้กับฉัน ระบายออกจากหัวใจ แล้วเริ่มใหม่ ยังไม่สาย ร้องไห้กับฉัน ระบายออกจากหัวใจ ผ่านไปแล้ว ลืมมันไป เมื่อเธอนั้นทำดีสุดแล้ว แต่ไม่แคล้วเสียงคนประณาม คำเหยียดหยาม มันทำให้เธอท้อ ฉันพอรู้มันเป็นอย่างไร สิ่งที่เสียแล้วก็เสียไป อย่าทำร้ายตัวเองอีกเลย