เรื่องสมมุติ

 ปู่จ๋าน ลองไมค์  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เรื่องสมมุติ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

C# | Fm |
A#m | G# |F# | F# |

C# | G#/C |A#m | G#/C |
A#m | G# |F# | F# |

 C#  เธอจากจC#ร ออกบ้านไFm   ทำงานเมืองไกFmล ไปถึงสิงคโปA#mร์   ด้วยความบังเอิG#ญ มันทำให้ฉัน..นั้นF#ได้มาพบ   ได้F#มาเจอเธอ

 C#  หลบลี้สายตC#า..ในคราที่แรกเจFm   เป็นไงเล่าเธFmอ  ไม่ได้เจอกันเนิ่นA#mนาน   น้ำตาเธอหลั่งริG#น แล้วมาจับที่มือF#ฉัน   ระบายเรื่องนั้นF#..ออกมาให้ฉันฟัง

พ่อC#แม่เธอ จะรู้C#บ้างไหมว่าอยู่อย่างไFmร กินอย่างไร ทำอะไFmรกันที่นี่ญาA#mติของเธอ คงไม่รู้G#ไม่ชี้เห็นเขาสุขดีF# เมื่อเธอนั้นโอF#นตังค์ไป

พ่อC#แม่เธอ จะรู้C#บ้างไหมว่าเธอฝืนใFmจไปกับใครต่อใคFmรกันตั้งหลายคนญาA#mติของเธอ ไม่รู้G#ไม่สนจำต้องสู้ทF#น เพื่อคนข้างหลัF#แม้ตัวตายก็ยอม

C# | C# |

ได้C#เจอเธอฉันเลยรู้เรื่องราวเนิ่นนาC#นแรมปี ไม่เห็นเดือนเห็นดาวสัมผัสFmแสงตะวัน..ที่มันลอดม่านมาทำรอFmบแลกเงิน ด้วยอารมณ์ที่ด้านชา

จาA#mกมาไกล จากเมืองไทยเรื่อG#งความสุขเธอบอกทิ้งเอาไว้ก่อนเพื่F#อคนไกล ที่อยู่เมืองไทยแบกF#ความทุกข์คนเดียวไม่ได้พักผ่อน

 C#  เธอทำเพื่อคนที่เธอรัก C#  ทางเลือกของเธอไม่มากนัก Fm  ฉันคุยกับเธอได้สักพัก Fm  จึงรู้ว่าเธอมีลูกรัก

 A#m  เคยโดนทำร้ายใจG# ทำให้ท้องแล้วจากไปF#   เลี้ยงลูกโดยเพียงลำพัF#ง เพื่อหาตังค์กลับบ้านนา

* | ** |

C# | C# |Fm | Fm |
A#m | G# |F# | F# |

* | ** |

C# | Fm | A#m | Fm | A#m | G# | F# |คอร์ดเพลง เรื่องสมมุติ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

เนื้อเพลง เรื่องสมมุติ PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)เธอจากจร ออกบ้านไป ทำงานเมืองไกล ไปถึงสิงคโปร์ ด้วยความบังเอิญ มันทำให้ฉันนั้นได้มาพบ ได้มาเจอเธอ หลบลี้สายตาในคราที่แรกเจอ เป็นไงเล่าเธอ ไม่ได้เจอกันเนิ่นนาน น้ำตาเธอหลั่งริน แล้วมาจับที่มือฉัน ระบายเรื่องนั้นออกมาให้ฉันฟัง พ่อแม่เธอ จะรู้บ้างไหม ว่าอยู่อย่างไร กินอย่างไร ทำอะไรกันที่นี่ ญาติของเธอ คงไม่รู้ไม่ชี้ เห็นเขาสุขดี เมื่อเธอนั้นโอนตังค์ไป พ่อแม่เธอ จะรู้บ้างไหม ว่าเธอฝืนใจไปกับใครต่อใครกันตั้งหลายคน ญาติของเธอ ไม่รู้ไม่สน จำต้องสู้ทน เพื่อคนข้างหลัง แม้ตัวตายก็ยอม ได้เจอเธอฉันเลยรู้เรื่องราว เนิ่นนานแรมปี ไม่เห็นเดือนเห็นดาว สัมผัสแสงตะวันที่มันลอดม่านมา ทำรอบแลกเงิน ด้วยอารมณ์ที่ด้านชา จากมาไกล จากเมืองไทย เรื่องความสุขเธอบอกทิ้งเอาไว้ก่อน เพื่อคนไกล ที่อยู่เมืองไทย แบกความทุกข์คนเดียวไม่ได้พักผ่อน เธอทำเพื่อคนที่เธอรัก ทางเลือกของเธอไม่มากนัก ฉันคุยกับเธอได้สักพัก จึงรู้ว่าเธอมีลูกรัก เคยโดนทำร้ายใจ ทำให้ท้องแล้วจากไป เลี้ยงลูกโดยเพียงลำพัง เพื่อหาตังค์กลับบ้านนา