รักสุดท้าย

 เสี่ยท๊อป x ​น้องดา  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักสุดท้าย​ เสี่ยท๊อป x น้องดา
ดนตรี: the soundblossom group

เฝ้ารอคอCย..มานาC7น  เขานั้นFคือใครไม่รู้Fmว่าเธอนั้นอEmยู่..ที่ใดA7  ไม่เคDm7ยได้เจอสักทีGกุหลาCบขาว..ในมืC7อ  ถือFจนโรยราไม่รู้Fmว่าฉันจะมอEmบ..ให้ใคAmร..ดั่งรัDm7กที่มีข้างในG

Emน..ได้เจAmอ..  วันEmที่เดินเข้ามAmา..ดอกไม้Fmaj7..ที่มันEmแห้งเหี่ยDm7วโรยรากลับฟื้D#นขึ้นใหม่.. (อีกครั้Gง)

เพราCะเจอเธอ จึงทำให้ได้รู้ รักEmนั้นเป็นเช่นไรอยากขอบคุณที่ฟ้Fmaj7าบันดาลให้ฉันได้เจอให้มีGตัวเธอข้างกายทุกCเวลา นาที ต่อจากนี้ ฉันEmนั้นขอสัญญาเธD#m7อคือรักสุดท้าDm7ยของฉัน ได้ยินไหมจากนี้Gแม้นานเท่าไร จะดูแลและรักCเพียงเธอ

หากเธอมอCง..ด้วยตC7า.. เหมือน ๆF ใคร ๆเห็นฉัFmนเหมือนคนอื่น ๆEm ทั่วไปA7ไม่เคDm7ยคิดจะรักใคG

แต่เธอมอCง..ด้วยใC7จ..  ค้นลึกFลงไปและรู้Fmฉันเฝ้าคอยใคEmร..สักคA7มารับDm7ความรักฉันไปG

* | ** |

 Fm   ดอกไม้ที่ฉันA#ที่ฉันถือมันเอาไว้C.. Fm   วันนี้ฉันพร้A#อมจะมอบให้กับเG | G#sus4 G#ธอ..

เพราC#ะเจอเธอ จึงทำให้ได้รู้ รักFmนั้นเป็นเช่นไรอยากขอบคุณที่ฟ้F#maj7าบันดาลให้ฉันได้เจอให้มีG#ตัวเธอข้างกายทุกC#เวลา นาที ต่อจากนี้ ฉันFmนั้นขอสัญญาเธEm7อคือรักสุดท้าD#m7ยของฉัน ได้ยินไหมจากนี้G#แม้นานเท่าไร จะดูแลและรักC#เพียงเธอ    Fm

เธEm7อคือรักสุดท้าD#m7ยของฉัน ได้ยินไหมจากนี้G#แม้นานเท่าไร จะดูแลและรักC#เพียงเธอ.C#7 | C#.คอร์ดเพลง รักสุดท้าย​ เสี่ยท๊อป x น้องดา

เนื้อเพลง รักสุดท้าย​ เสี่ยท๊อป x น้องดาเฝ้ารอคอยมานาน เขานั้นคือใคร ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่ใด ไม่เคยได้เจอสักที กุหลาบขาวในมือ ถือจนโรยรา ไม่รู้ว่าฉันจะมอบให้ใคร ดั่งรักที่มีข้างใน จนได้เจอ วันที่เดินเข้ามา ดอกไม้ที่มันแห้งเหี่ยวโรยรา กลับฟื้นขึ้นใหม่ (อีกครั้ง) เพราะเจอเธอ จึงทำให้ได้รู้ รักนั้นเป็นเช่นไร อยากขอบคุณที่ฟ้าบันดาลให้ฉันได้เจอ ให้มีตัวเธอข้างกาย ทุกเวลา นาที ต่อจากนี้ ฉันนั้นขอสัญญา เธอคือรักสุดท้ายของฉัน ได้ยินไหม จากนี้แม้นานเท่าไร จะดูแลและรักเพียงเธอ หากเธอมองด้วยตา เหมือนๆใครๆเห็นฉันเหมือนคนอื่นๆทั่วไป ไม่เคยคิดจะรักใคร แต่เธอมองด้วยใจ ค้นลึกลงไป และรู้ฉันเฝ้าคอยใครสักคน มารับความรักฉันไป ดอกไม้ที่ฉันที่ฉันถือมันเอาไว้ วันนี้ฉันพร้อมจะมอบให้กับเธอ เพราะเจอเธอ จึงทำให้ได้รู้ รักนั้นเป็นเช่นไร อยากขอบคุณที่ฟ้าบันดาลให้ฉันได้เจอ ให้มีตัวเธอข้างกาย ทุกเวลา นาที ต่อจากนี้ ฉันนั้นขอสัญญา เธอคือรักสุดท้ายของฉัน ได้ยินไหม จากนี้แม้นานเท่าไร จะดูแลและรักเพียงเธอ เธอคือรักสุดท้ายของฉัน ได้ยินไหม จากนี้แม้นานเท่าไร จะดูแลและรักเพียงเธอ