รักเดียวใจเดียว

 เสือ ธนพล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักเดียวใจเดียว เสือ ธนพล อินทฤทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธนพล อินทฤทธิ์เรียบเรียง: ธนพล อินทฤทธิ์, จิตติพล บัวเนียมสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | Am |F G |
C | F |C | F |

อย่าแปลกใจC  ที่ผ่านมานานเท่าไรEm7กาFลเวลา..ไม่อาจหมุGนหัวใจเปลี่ยนไปจากเธAmอ  คงเป็นไปไม่ไEm7ด้เมื่อใจF..ผูกพันมีแต่เธG

แม้Amจะนอนและฝัน  ฉันมีEmแต่เธอเท่านั้นไม่Fอาจแบ่งใจปัGนเผื่อไว้ให้CใครใจเAmมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนคEmนที่เจอจุดหมายเมื่Fอมีเธอไม่ต้องการใคG

เมื่อวานก็รัCก  วันนี้รักเธE7พรุ่งนี้ก็รักเธAmอ  พอใจGที่มีเธF Gไม่มีอีกแล้Cว.. ใครจะมาเข้าใจE7..ฉันได้ดีอย่างAm GเธอตอบแทFนเธอ รักGเดียวใจเดีCยว

G |

ดั่งทะเลC.. โอบกอดด้วยผืนทรEm7ายและคFงไม่มีใคร..พรากใจGดวงนี้ได้ไม่ว่ากาCลเวลาจะหมุEmนผ่านไปEยิ่งมั่นใจF เราคือกันและกัG

* | ** |

C | Em7 | F | G |
Am | Em |F | G |

* | ** |

ตอบแทนFเธอ  รักFmเดียวใจเดีCยว..คอร์ดเพลง รักเดียวใจเดียว เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เนื้อเพลง รักเดียวใจเดียว เสือ ธนพล อินทฤทธิ์อย่าแปลกใจ ที่ผ่านมานานเท่าไร กาลเวลาไม่อาจหมุนหัวใจ เปลี่ยนไปจากเธอ คงเป็นไปไม่ได้ เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอ แม้จะนอนและฝัน ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ไม่อาจแบ่งใจปันเผื่อไว้ให้ใคร ใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนคนที่เจอจุดหมาย เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ พอใจที่มีเธอ ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอ รักเดียวใจเดียว ดั่งทะเล โอบกอดด้วยผืนทราย และคงไม่มีใครพรากใจดวงนี้ได้ ไม่ว่ากาลเวลาจะหมุนผ่านไป ยิ่งมั่นใจ เราคือกันและกัน ตอบแทนเธอ รักเดียวใจเดียว