สัญญาน้ำตาแม่

บักคำผาน, มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สัญญาน้ำตาแม่ - มนต์แคน แก่นคูน

Dm | C |A# | C |Dm | Dm |

คือจังบาDmปขี่ช้างสูบยา..เข้ามCาย่ำใจยามเห็นแม่A#ต้องน้ำตาไหล ย้อCนลูกชายคนนี้ต้องยาDmกนำอยู่บ่เว้น ใหญ่บ่เป็Cนจั๊กทีเห็นลูกA#ไทบ้านเพิ่นดีC  แต่ลูกแม่ติ๊Am.. บ่เข้าท่Dm

เป็นลูGmกผู้ชายแท้ ๆ  เฮ็ดให้แAmม่ต้องเสียน้ำตาคือชั่วแท้A#ชาตินี้เกิดมาขอเอาน้ำตาCล้างตีนให้แม่..  C

เป็นบักคำผลาFญ ที่คนส่าหยดน้ำตDmาแม่ทำให้แคร์ใจแม่คงA#เจ็บหนัก  ลูกมันซั่วคัFก ที่ลืมดูแลบักโตปัญหA#าคนเดิม สิเป็นคนดีGmแล้วเด้ออีแม่สิตั้งใจลCบ เฮ็ดดีกลบบาดแผลสิบ่ให้แม่เสีFยใจ

C |

น้ำนมแDmม่ เลี้ยงมา พาใหญ่ลูกตอบแทCนด้วยน้ำตาเฮ็ดให้แม่A#ต้องนำแก้ปัญหา.. ที่Fลูกชายก่อไว้

ลูกไทบ้าDmนหาเงินให้แม่  แต่ลูกหCาแต่เรื่องให้ใหญ่จนA#หมาเลียก้นบ่ได้C ยังพอก่ำFก่า

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | Dm |

* | ** |

   ขอA#สัญญากับน้ำตาแม่ Gm  ว่าต่อไปนี้ลูกสิตั้งใจC  สิเฮ็ดโต..เป็นคFนดี..

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | Dm |สัญญาน้ำตาแม่ - มนต์แคน แก่นคูน