สัญญาน้ำตาแม่ (บักคำผาน)

 มนต์แคน แก่นคูน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สัญญาน้ำตาแม่ มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Dm | C |A# | C |Dm | Dm |

คือจังบาDmปขี่ช้างสูบยา..เข้ามCาย่ำใจยามเห็นแม่A#ต้องน้ำตาไหล ย้อCนลูกชายคนนี้ต้องยาDmกนำอยู่บ่เว้น ใหญ่บ่เป็Cนจั๊กทีเห็นลูกA#ไทบ้านเพิ่นดีC  แต่ลูกแม่ติ๊Am.. บ่เข้าท่Dm

เป็นลูGmกผู้ชายแท้ ๆ  เฮ็ดให้แAmม่ต้องเสียน้ำตาคือชั่วแท้A#ชาตินี้เกิดมาขอเอาน้ำตาCล้างตีนให้แม่..  C

เป็นบักคำผFาน ที่คนส่าหยดน้ำตDmาแม่ทำให้แคร์ใจแม่คงA#เจ็บหนัก  ลูกมันซั่วคัFก ที่ลืมดูแลบักโตปัญหA#าคนเดิม สิเป็นคนดีGmแล้วเด้ออีแม่สิตั้งใจลCบ เฮ็ดดีกลบบาดแผลสิบ่ให้แม่เสีFยใจ

C |

น้ำนมแDmม่ เลี้ยงมา พาใหญ่ลูกตอบแทCนด้วยน้ำตาเฮ็ดให้แม่A#ต้องนำแก้ปัญหา.. ที่Fลูกชายก่อไว้

ลูกไทบ้าDmนหาเงินให้แม่  แต่ลูกหCาแต่เรื่องให้ใหญ่จนA#หมาเลียก้นบ่ได้C ยังพอก่ำFก่า

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | Dm |

* | ** |

   ขอA#สัญญากับน้ำตาแม่ Gm  ว่าต่อไปนี้ลูกสิตั้งใจC  สิเฮ็ดโต..เป็นคFนดี..

Dm | C |A# | C |
Dm | C |A# | Dm |คอร์ดเพลง สัญญาน้ำตาแม่ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง สัญญาน้ำตาแม่ มนต์แคน แก่นคูน คือจังบาปขี่ช้างสูบยา เข้ามาย่ำใจ ยามเห็นแม่ต้องน้ำตาไหล ย้อนลูกชายคนนี้ ต้องยากนำอยู่บ่เว้น ใหญ่บ่เป็นจั๊กที เห็นลูกไทบ้านเพิ่นดี แต่ลูกแม่ติ๊ บ่เข้าท่า เป็นลูกผู้ชายแท้ๆ เฮ็ดให้แม่ต้องเสียน้ำตา คือชั่วแท้ชาตินี้เกิดมา ขอเอาน้ำตาล้างตีนให้แม่ เป็นบักคำผาน ที่คนส่า หยดน้ำตาแม่ทำให้แคร์ ใจแม่คงเจ็บหนัก ลูกมันซั่วคัก ที่ลืมดูแล บักโตปัญหาคนเดิม สิเป็นคนดีแล้วเด้ออีแม่ สิตั้งใจลบ เฮ็ดดีกลบบาดแผล สิบ่ให้แม่เสียใจ น้ำนมแม่ เลี้ยงมา พาใหญ่ ลูกตอบแทนด้วยน้ำตา เฮ็ดให้แม่ต้องนำแก้ปัญหา ที่ลูกชายก่อไว้ ลูกไทบ้านหาเงินให้แม่ แต่ลูกหาแต่เรื่องให้ ใหญ่จนหมาเลียก้นบ่ได้ ยังพอก่ำก่า ขอสัญญากับน้ำตาแม่ ว่าต่อไปนี้ลูกสิตั้งใจ สิเฮ็ดโต เป็นคนดี